Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kvalitet i nya deponiers lakvatten - resultat från Renovas deponi Fläskebo

Publiceringsår: 2008
Språk: Engelska
Sidor: 283-290
Publikation/Tidskrift/Serie: Vatten
Volym: 64
Nummer: 4
Dokumenttyp: Artikel

Sammanfattning

EU:s deponeringsdirektiv har medfört ökade krav på deponier. Mängden deponerat organiskt material har
begränsats kraftigt och deponiernas inre skall nu vara så torrt som möjligt. Konsekvenserna av detta är ännu inte
helt kända. Fläskebodeponin, den deponi som varit i drift längst av de få svenska deponier som är konstruerade
enligt direktivet, har här fungerat som ett exempel på framtidens deponier. Dess lakvatten har studerats med
hjälp av de multivariata analysmetoderna principalkomponentsanalys (PCA) och kanonisk korrelationsanalys
(CCA) samt med den geokemiska beräkningsmodellen PHREEQC. Flera intressanta samband hittades och
resultaten visar tydligt att multivariata metoder har en stor potential när det gäller att hantera lakvattendata,
inte minst på grund av deras förmåga att vaska fram den mest relevanta informationen. I kombination med den
geokemiska modellen kan de leda till ökad förståelse av processer som styr lakvattenkemin. Nästa steg i studien
blir att jämföra Fläskebos lakvatten med vatten från äldre deponier för att med hjälp av multivariata metoder
hitta intressanta skillnader och likheter.
The European landfill directive increases demands on landfills. The amount of organic matter being landfilled
is restricted and landfills should be as dry as possible. The consequences of these changes are not yet fully
understood. In this study the first landfill in Sweden to be constructed according to the directive, Fläskebo, has
served as an example of future landfills. Its leachate has been studied with multivariate techniques (principal
component analysis and canonical correlation analysis) and with the geochemical model PHREEQC. Several
interesting correlations were found and the results clearly show that multivariate statistics can be of great use
when studying landfill leachate. Their ability to extract the most important information is one thing that can
be very useful. Combined with geochemical models they can provide an increased understanding of processes
governing leachate quality. The next part of the study will be to use multivariate statistics to compare Fläskebo’s
leachate with that from older landfills to find interesting differences and similarities.

Disputation

Nyckelord

  • Water Engineering
  • geochemical modelling
  • Landfill Directive
  • CCA
  • PCA
  • multivariate data analysis
  • leachate analysis
  • Landfill monitoring

Övriga

Published
  • ISSN: 0042-2886

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen