Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utvärderaren, de utvärderade och den värderande texten

Publiceringsår: 2005
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Konferensbidrag
Förlag: Svenska utvärderingsföreningen

Sammanfattning

Utvärderingar framställs som attraktiva och oundgängliga samtidigt som det förekommer
begränsad kunskap om deras faktiska relevans och om utvärderares arbete. Utvärdering är
numera såväl ett självständigt forskningsområde med en vetenskaplig och disciplinär
utveckling som en praktik som bedrivs av forskare med vetenskapliga ambitioner, konsulter
som arbetar på uppdrag och medarbetare inom organisationer som vill utveckla sitt arbete.
Begreppet utvärdering har beskrivits som en semantisk magnet av prof Evert Vedung. Och
nog är det lockande och attraktivt i många läger. Detta trots att det finns tämligen begränsad
kunskap om hur utvärdering bedrivs och vad det leder till.
I detta paper presenteras delar av en undersökning av det nutida utvärderandets teori, metod
och funktion.1 Hur utförs utvärderingar och vilka intressen styr? Frågan är angelägen att
besvara inte minst mot bakgrund av den ökande utvärderingsverksamheten vid såväl
universitet och forsknings- och utvecklingsinstitutioner som inom kommunala, statliga och
privata verksamheter. Undersökningen har anknutit till den vetenskapliga diskussionen kring
utvärderingars teori och användningssammanhang liksom till förekomsten av specifika
utvärderingsmodeller och deras relevans.

Disputation

Nyckelord

  • Social Work

Övriga

Published
Yes

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen