Du är här

Intensiva möten och små event. På SHIE med Gilles Deleuze och Félix Guattari

Publiceringsår: 2007
Språk: Svenska
Sidor: 167-190
Publikation/Tidskrift/Serie: Plats som produkt. Kommersialisering och paketering
Dokumenttyp: Del av eller Kapitel i bok
Förlag: Studentlitteratur

Sammanfattning

Det övergripande temat för boken är hur platser i allt högre utsträckning kommersialiseras och paketeras som en attraktiv produkt. I kapitlet exeplifieras dessa processer genom en skildring av hur olika aktörer inom den skandinaviska mötesindustrin paketerar och säljer in sina tjänster vid den årligen återkommande fackmässan i Stockholms mässhallar(SHIE). Samtidigt introduceras en deleuziansk händelseontologi som låter oss flytta fokus från representationstänkandets positionsontologi till en rörelse och processontologi där blivaden och härledandet av händelser står i centrum.

Disputation

Nyckelord

 • Social Sciences
 • service encounter
 • relationellt rum
 • servicescape
 • hospitality industry
 • the event
 • mashinic becomings
 • Gilles Deleuze
 • relational space
 • servicelandskap
 • servicemötet
 • tillblivanden
 • värdskap
 • mötesindustrin

Övriga

Published
 • ISBN: 978-91-44-04598-6

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

 

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen