Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

”Modul 1 Skogsbruk”. Klimatet och skogen – underlag för nationell forskning

Författare:
  • Kristina Blennow
  • Johan Bergh
  • Tomas Lärnås
  • Urban Nilsson
  • Johannes Persson
  • Ola Sallnäs
Redaktör:
  • Kerstin Hideborn Alm
Publiceringsår: 2006
Språk: Svenska
Sidor: 13-18
Publikation/Tidskrift/Serie: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift
Volym: 145
Nummer: 9
Dokumenttyp: Artikel
Förlag: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Sammanfattning

Behovet av ny kunskap i anslutning till klimatförändringen
är enormt. Det behövs ny kunskap
om hur
• klimatet kan komma att utvecklas.
• skogsekosystemet kan komma att
utvecklas.
• dessa system interagerar.
Detta kunskapsuppbyggande är högst
angeläget att påbörja men kommer att ta tid.
Många beslut inom skogsbruket måste fattas
redan idag utan tillgång till forskningsresultaten.
Man tvingas alltså redan nu förhålla sig till
ett osäkert klimat. Därför, och för att det
trots allt alltid kommer att finnas osäkerhet
inför framtiden, vill vi stödja besluten genom
att utveckla ett rationellt förhållningssätt till
osäkerhet och risk. För att snabbt kunna ta
fram praktiskt användbar kunskap vill vi i hög
grad utgå från skogliga beslutssituationer när vi
väljer vilka problemställningar vi ska hantera
inom programmet. Framtagandet av ny kunskap
skapar i sig ett problem för riskkommunikation.
Kunskapsklyftan i förhållande till mottagaren
ökar. Att överbrygga den klyftan är en av de
viktigaste faktorerna för att lyckas förändra
mottagarens kunskapsläge, och därigenom
dennes beteende.

Disputation

Nyckelord

  • Philosophy

Övriga

Published
Yes
  • ISBN: 91-85205-42-7

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen