Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

Nytt fönster mot solsystemets historia

Mikrometeoriter, utomjordiska kromitkorn, hittas från den gula linjen och cirka tio meter uppåt. Linjen visar den stratigrafiska nivån då kollisionen ägde rum i asteroidbältet för flera hundra miljoner år sedan. Foto: Birger Schmitz Forskare har hittat mineral från 43 meteoriter som föll ner på jorden för 470 miljoner år sedan. Mer än hälften av mineralkornen kommer från meteoriter helt okända eller mycket sällsynta i dagens meteoritflöde. Fynden innebär att den rådande bilden av solsystemets historia och utveckling sannolikt måste revideras.

Transplanterade nervceller byggs in i strokeskadad råtthjärna

Stroke leder idag oftast till en varaktig funktionsnedsättning – men den stroke-skadade hjärnan kan kanske i framtiden repareras genom att döda celler ersätts med nya friska nervceller med hjälp av transplantation. Forskare vid Lunds universitet har tagit ett steg på vägen genom att visa att vissa nervceller som transplanterats till hjärnan på strokeskadade råttor byggts in och svarat på rätt sätt när råttans nos och tassar blivit berörda.

Sveriges mest sökta internationella masterutbildning

Hallå där… ...Martin Stafström, programdirektör för Sveriges mest sökta internationella masterutbildning - folkhälsovetenskap vid Lunds universitet.

Lunds universitet än en gång populärast bland utländska studenter

Lunds universitet är än en gång det populäraste valet bland utländska studenter som vill läsa en utbildning på avancerad nivå i Sverige. En tredjedel av alla sökande i den senaste ansökningsomgången valde en utbildning från Lunds universitet.

Ny forskning om arbetsmarknadspolitik: ”Hellre småknuffar än storsläggan”

Arbetsförmedlingen Kraven på vad arbetslösa måste göra för att få A-kassa har hårdnat de senaste 30 åren. Hårdare straffåtgärder införs ofta för att spara pengar men de verkar inte leda till att fler kommer i arbete. Det visar Lundastatsvetare som studerat arbetsmarknadspolitiska åtgärder i 22 länder, från 70-talet och framåt.

Trippel samverkan kring livsvetenskaper – Medicon Village-avtal klart

Lunds universitet, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande samt Region Skåne har idag skrivit under ett gemensamt konsortialavtal. Avtalet tydliggör och formaliserar det triple helix-samarbete som parterna startade i samband med att Medicon Village etablerades.

Malariamyggor känsliga för pepparrot

Den mörkröda delen visar människans motsvarighet till temperaturreceptorn hos malariamyggan som nu studerats. Mekanismen för hur flödet av positiva joner genom kanalen regleras av temperatur är fortfarande oklar. Bild: Sabeen Survery, Urban Johanson Forskare vid Lunds universitet har tagit ett viktigt steg på vägen att förstå den bakomliggande mekanismen till hur och varför djur kan känna smärta i samband med kyla eller hög värme. Men temperaturen är bara en utlösande faktor enligt studien; pepparrot, senap, kanel och wasabi har liknande effekt.

Första barnet kostar, visar ny studie

Barn och pengar – två saker som hör ihop. Att få barn har en kraftig långsiktig effekt på mödrars arbetsinkomster. Detta visar en studie från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet som använder sig att data från cirka 20 000 kvinnor som genomgår provrörsbefruktning i Danmark. Det är det första barnet som betyder mest för inkomsterna medan ett andra barn bara har kortsiktiga effekter.

Allvarliga personskador i Malmö kartlagda

Var sker de allvarliga personskadorna i Malmö? Hur vanligt är det med skador som kräver traumavård? Hur många avlider av skadorna? Dessa och andra frågor har undersökts i en ny avhandling från Lunds universitet, vars författare och handledare nu efterlyser obligatoriskt drogtest i samband med traumavård på akuten.

Pojkar med mer idrott i skolan hade bättre betyg

Bildkälla: Mostphotos, Serrnovik. Tidigare forskningsstudier visar att det kan finnas ett samband mellan daglig idrott i skolan och bättre skolprestationer. En ny, omfattande studie från Lunds universitet av niornas betyg ger ytterligare belägg för detta. Resultaten avfärdar samtidigt de viktigaste argumenten mot utökade idrottssatsningar i skolan.

Presskontakter

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 17, 0727-38 58 58

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28, 0701-47 27 40

Anna Johansson (universitetsledningen)
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18, 0709-52 52 51

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen