Du är här

Pressmeddelanden

Teknik / LTH

Publicerad: 2009-12-03 12:51

Samhällets syn på tillgänglighet behöver breddas

Synen på tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning är otillräcklig. Idag tänker vi människor oftast bara på den fysiska miljön när det gäller anpassning till människor med funktionsnedsättning, t ex att handikappanpassa toaletter och se till att det finns i hissar i trapphus.

Men genom att också utgå från den enskilda människans behov och hennes handlande kan vi komplettera vårt tankemönster och därmed lättare inta ett mer flexibelt och situationsanpassat bemötande. Det menar Per-Olof Hedvall, doktorand på Certec vid Lunds Tekniska Högskola, som skrivit en avhandling i ämnet.
I sin avhandling presenterar Per-Olof Hedvall en ny modell som utgår från individens perspektiv. Den ska kunna användas av såväl samhällsplanerare som handikapporganisationer, personliga assistenter och människor med funktionsnedsättningar.

– Planer och riktlinjer är bra, men räcker inte. Där är utgångspunkten samhället snarare än individen. Jag vill lyfta fram den enskilda människan och hennes möjligheter att göra det hon vill i vardagen, förklarar han.

Per-Olof Hedvall försvarar sin avhandling ”The Activity Diamond - Modeling an Enhanced Accessibility\". Disputationen äger rum den 4 december kl. 13.15 på IKDC, Stora hörsalen, Sölvegatan 26, Lund.

För mer information, kontakta Per-Olof Hedvall, 046-222 40 94, 0739-88 46 76, Per-Olof.Hedvall@certec.lth.se

Kristina LindgärdePressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo