Meny

Du är här

Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Publicerad: 2009-12-28 09:56

En materialforskare och en astronom blir hedersdoktorer vid Lunds universitet

En av dem fångar atomer på bild. Den andre blickar ut i universum. Materialvetenskap och astronomi hamnar i fokus när naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet utnämner två hedersdoktorer för 2010.

Professor Peter Varga vid Tekniska universitetet i Wien samt Michael Perryman, adjungerad professor vid universitetet i Leiden i Nederländerna, har utsetts till hedersdoktorer 2010 vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.

Peter Vargas forskning utgör grunden för banbrytande förståelse av modern nanovetenskaplig forskning. Varga arbetar inom området fasta tillståndets fysik, i synnerhet den atomära strukturen hos fasta materials ytor. Varga anammade i slutet på 1980-talet en ny teknik, sveptunnelmikroskopi, med vars hjälp det är möjligt att avbilda enskilda atomer.

Samarbetet mellan Vargas grupp och Fysiska institutionen i Lund har pågått sedan slutet av 1990-talet och har lett till att Fysiska institutionen numera har en stark och vital grupp inom sveptunnelmikroskopi, vilket är nödvändigt för en modern fysik institution. En mängd nya forskningsprojekt har därmed kunnat förverkligas inom materialvetenskap och nanovetenskap i Lund, och en ny generation doktorander med hög kunskap inom mikroskopi på ytor och nanostrukturer har examinerats. Vidare har samarbetet med Varga resulterat i en lång rad gemensamma forskningsresultat med stor internationell genomslagskraft.

Astronomiforskaren Michael Perryman har under ett stort antal år varit den främste pådrivande kraften för genomförandet av två mycket betydelsefulla astronomiska rymdprojekt, nämligen Hipparcos-satelliten och Gaia-satelliten. Den förstnämnda satelliten sköts upp 1989 och var verksam till 1993. Den sistnämnda satelliten kommer att skjutas upp 2012 och vara verksam åtminstone till 2017. Bägge projekten handlar om att bestämma stjärnors avstånd och rörelser. Projekten är av storleksordningen 500 miljoner Euro vardera och engagerar hundratals astronomer i Europa.

Båda projekten har på flera olika sätt haft stor inverkan på verksamheten vid Institutionen för astronomi i Lund. Dels utgör resultaten från Hipparcos-projektet en grundförutsättning för mycket av den stellar- och vintergatsforskning som bedrivs i Lund. Dels har Institutionen för astronomi i Lund sedan länge en nyckelroll i det långdragna arbete som utvecklingen av ett rymdprojekt innebär. Det gäller allt ifrån preliminära förstudier till genomförande. Ett antal medarbetare och doktorander vid institutionen har varit, eller är, direkt engagerade i detta arbete.

För mer information, kontakta:
Professor Edvin Lundgren, Fysiska institutionen, tel 0709 – 46 49 89 eller 046 – 12 20 64
Professor Lennart Lindegren, Institutionen för astronomi, tel 0708 – 76 09 84

Lena Björk BlixtPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen