Du är här

Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Publicerad: 2009-12-29 08:37

Ny bok om jonstrålar i nanovetenskapen

Kraftfullare elektronikchips i framtida datorer. Det är ett av områdena i en ny bok om hur jonstrålar kan användas inom nanovetenskap och nanoteknik. Lundaprofessorn och kärnfysikern Ragnar Hellborg är en av redaktörerna bakom den internationella satsningen.

Springerförlaget i Tyskland ger nu ut en monografi som handlar om hur energirika jonstrålar kan användas för studier inom nanovetenskap och nanoteknik. Boken handlar bland annat om tillverkning av kraftfullare elektronikchips för framtida persondatorer, tillverkning av nanomaterial och tillämpningar inom biomedicinteknik. Boken är den första i sitt slag där många olika aspekter på jonstrålars uppförande i nanomaterial har samlats i en volym. De olika kapitlen behandlar inte bara tillämpningar, metoder och verktyg, utan också den bakomliggande teorin. Trettiofyra författare från olika delar av världen har bidragit till den nästan femhundrasidiga volymen.

Bokens tre redaktörer – Ragnar Hellborg, Harry Whitlow och Yanwen Zhang – har alla anknytning till Lunds universitet. Ragnar Hellborg är professor emeritus i tillämpad kärnfysik vid Fysiska institutionen. Han har under en följd av år utvecklat och använt jonstrålar inom olika tillämpningsområden såsom arkeologi, kvartärgeologi, omgivningsradiologi och biomedicin. Harry Whitlow och Yanwen Zhang har båda varit verksamma inom Nanokonsortiet vid Fysiska institutionen med tillämpning av jonstrålar inom nanovetenskap.

För mer information, kontakta:
Ragnar Hellborg, ragnar.hellborg@nuclear.lu.se tel 070-607 76 44 eller 0413-13707

Information om boken finns på Springers hemsida:

Lena Björk BlixtPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo