Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2010-11-19 09:38

Cancer och stigmatisering


Cancerstrålning, reumatiska knölar, MR-undersökningar av barn och stigmatisering av psykiskt sjuka. Det är ämnena i fyra avhandlingar från Medicinska fakulteten i Lund, som här presenteras i sammanfattning.Strålbehandling vid bröstcancer

Strålbehandling efter bröstcancerkirurgi kan ge biverkningar i form av bl.a. hjärtsjuklighet och nervskador så sent som årtionden efter strålningen. Cancerläkaren Fredrika Killander har utvärderat två kliniska studier som startade i slutet av 70-talet. Resultatet visade att behandlingen minskade risken för återfall i bröstregionen, men inte gav någon förbättrad överlevnad – kanske just på grund av biverkningar som ökat dödligheten i andra sjukdomar. Risken för död i hjärtsjukdom och stroke var särskilt tydlig hos de kvinnor som passerat menopausen vid tiden för strålningen.

Strålbehandling görs på ett mer skonsamt sätt idag. Men det är ändå viktigt att man noga väljer ut de patienter som beräknas få mest nytta av behandlingen, menar Fredrika Killander. Det blodflödes-förbättrande ämnet PTX kan också minska vissa av strålningens biverkningar.

Avhandlingen "Radiotherapy in early breast cancer" läggs fram den 26.11. En sammanfattning finns på länk 1 nedan.

Fredrika Killander nås på 046-177428 och Fredrika.Killander@med.lu.se.
Reumatiska komplikationer

Ledgångsreumatism, även kallad reumatoid artrit, RA, drabbar framför allt lederna. Men hos vissa patienter påverkas också andra vävnader, vilket kan ge reumatiska knölar och inflammationer i lungsäck, blodkärl och njurar.

Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, reumatolog vid Falu lasarett, har studerat dessa så kallade extra-artikulära manifestationer, ExRA. Hon visar att rökning, en viss faktor i blodet samt en kraftig sjukdomsutveckling i början av sjukdomen kan öka risken för ExRA. Hennes slutsats är att man snabbt måste försöka minska sjukdomsaktiviteten efter en RA-diagnos, eftersom patienterna med inflammationer utanför lederna är den RA-grupp som har högst sjuklighet och dödlighet.

Avhandlingen "Extra-articular rheumatoid arthritis. Risk factors and consequences" läggs fram den 19.11. En engelsk sammanfattning finns på länk 2 nedan. Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin nås på 023-49 20 00 och Britt-Marie.Nyhall-Wahlin@med.lu.se.Sagobok om MR-studier

En undersökning med magnetisk resonanstomografi, MRT, kräver att patienten ligger ganska länge i en smal tunnel inuti magnetkameran. Patienter som finner instängdheten obehaglig rör sig ofta mer, vilket gör bilderna sämre, och många barn sövs därför före undersökningen.

Radiologisjuksköterskan Erna Törnqvist har studerat om barn på 3-9 år skulle kunna genomgå MRT-undersökningar utan att sövas. Barnen fick hem en broschyr och en sagobok om undersökningen i förväg samt fick leka med en modell av en magnetkamera. De fick också se på en film under själva undersökningen. Nästan alla barn i studien fick en acceptabel kvalitet på sina bilder, och kostnaden blev lägre.

Vuxna som fått utökad skriftlig information fick också färre rörelsestörningar i bilderna. Däremot kände de sig inte mindre oroliga än de patienter som fått standardinformationen.

Avhandlingen "Going through magnetic resonance imaging. Patients' experiences and the value of information and preparation for adults and children" läggs fram den 26.11. En sammanfattning finns på länk 3 nedan. Erna Törnqvist nås på 046-2221906 och Erna.Tornqvist@med.lu.se.Stigmatisering av psykiskt sjuka

Sjuksköterskan och universitetsadjunkten Bertil Lundberg har med intervjuer och självskattningar undersökt hur personer med psykisk sjukdom uppfattar allmänhetens attityder, och om de själva känt sig stigmatiserade. 200 personer deltog i studierna, varvid psykiatrisk slutenvård, öppenvård och rehabiliteringsenheter samt patientföreningar stod för var sin fjärdedel.

Resultaten visar att den psykiska sjukdomen ofta inneburit sämre relationer till familjen, förlust av vänner samt svårigheter att få arbete. Många hade erfarenhet av nedvärdering och diskriminering, vilket lett till en rädsla för bortstötning och att man undviker sociala kontakter. Massmedias bild av psykiska sjukdomar befäster enligt de intervjuade allmänhetens fördomar.

Avhandlingen "Erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer med psykisk sjukdom" läggs fram den 25 november. En engelsk sammanfattning finns på länk 4 nedan. Bertil Lundberg nås på 046-2221884 och Bertil.Lundberg@med.lu.se.

Ingela BjörckPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo