Du är här

Pressmeddelanden

Teknik / LTH

Publicerad: 2010-12-08 09:40

Behov av bättre hälso- och sjukvård bakom ny civilingenjörsutbildning

En ny civilingenjörsutbildning inom medicin och teknik startar nästa år vid Lunds Tekniska Högskola. Programmet har utvecklats i samarbete med den medicintekniska industrin och ska ge de kunskaper som krävs för att utveckla framtidens teknologier inom medicin. Jämfört med liknande utbildningar på KTH och Linköpings universitet har programmet stort inslag av biologi och medicin. Det gör det unikt i Sverige. Flera kurser äger rum på medicinska fakulteten.

- Industrin efterfrågar alltmer ingenjörer som också förstår hur människokroppen fungerar. Idag råder det brist på personer med tvärvetenskaplig förståelse. Specialister däremot, går nästan alltid att få tag på, förklarar Leif Sörnmo, professor i medicinsk signalbehandling vid LTH och en av initiativtagarna till programmet.

Utbildningen drar nytta av den breda medicintekniska forskning som finns på LTH. Inom flera fält är lundaforskningen världsledande: exempelvis lab-on-a-chip, laserfysik, ultraljud och signal- och bildbehandling.

LTH-programmet påminner till viss del om den civilingenjörsutbildning som idag finns vid Danmarks Tekniska Universitet. Mot bakgrund av vilka som söker det programmet gör Leif Sörnmo bedömningen att man inte kommer att konkurrera med andra civilingenjörsprogram:

- Nej, det tror jag inte. Min bedömning är att den kommer locka personer som vill jobba med medicin och vård av människor i kombination med avancerad teknikutveckling. Vi räknar med att det blir lika många tjejer och killar som söker, säger Leif Sörnmo.

Kraven på en effektiv sjukvård ökar, vilket gör att kunskap inom medicinsk teknik blir allt viktigare. En viktig uppgift är att ta hand om den växande andelen äldre. Sverige, med sin ledande industriella position inom branschen, kommer därför att behöva kvalificerade ingenjörer som driver utvecklingen av nya teknologier för diagnostik, terapi och rehabilitering. Exempel på områden är biomaterial, informationsteknik i hemsjukvård, konstgjorda organ och vävnad, sensorer och smarta kläder.

För mer information, kontakta Leif Sörnmo, professor, Elektro- och informationsteknik, 046-222 90 23, 070-660 50 39, Leif.Sornmo@eit.lth.se

Kristina LindgärdePressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo