Meny

Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2010-12-20 08:52

Olämpliga läkemedel – HIV – diabetes – sexvanor


Hur kan man få mer ordning på medicineringen för gamla och sjuka? Varför verkar det bättre att ha två typer av HIV än en? Hur tidigt uppstår ögonkomplikationerna vid diabetes, och vilka sexvanor har unga studenter i Uganda? Om dessa frågor handlar fyra nya avhandlingar från Lunds universitet.


Färre läkemedelsfel för de äldre

Personer som är över 75 år utgör 9 procent av Sveriges befolkning men använder mer än 25 procent av alla läkemedel. Ett problem är att många av dessa medel är direkt olämpliga för äldre, ett annat att läkemedel kan tillkomma eller försvinna av misstag när en äldre person flyttas t.ex. mellan särskilt boende och sjukhus.

Apotekaren Anna Bergkvist Christensen studerar i sin avhandling modellen LIMM, Lund Integrated Medicines Management, där kliniska apotekare finns ute på vissa sjukhusavdelningar. I en av studierna hade nästan alla patienter som kom in till sjukhus minst ett olämpligt läkemedel, medan de som skrevs ut efter att ha vårdats i LIMM-modellen hade betydligt färre olämpliga läkemedel. Modellen uppskattas också mycket av läkare och sjuksköterskor.

Avhandlingen heter "A systematic approach to improving pharmacotherapy in the elderly" och las fram den 17.12. En sammanfattning finns på den första länken nedan. Anna Bergkvist Christensen nås på 040-675 37 00 och anna.bergkvist@med.lu.se.

Bättre, inte sämre, att ha två typer av HIV

Det finns två olika typer av HIV: HIV-1 som är spridd i hela världen, och den mildare varianten HIV-2 som framför allt finns i Västafrika. Virologen Joakim Esbjörnsson visar i sin avhandling att västafrikanska patienter som är infekterade med båda HIV-typerna har en 1.5 gånger så lång överlevnad och sjukdomsfri tid jämfört med patienter som bara har HIV-1.

De patienter som fick HIV-2 innan de fick HIV-1 var de som klarade sig allra bäst, vilket tyder på att HIV-2 hämmar viruset på ett tidigt stadium och på något sätt förbereder immunförsvaret för en kommande HIV-1-infektion. Mer kunskap om dessa mekanismer kunde kanske användas för att utveckla nya behandlingsmetoder eller framtida vaccin.

Avhandlingen heter "HIV 1-evolution, disease progression and molecular epidemiology of HIV-1 single and HIV-1 and HIV 2 dual-infected individuals in Guinea-Bissau" och las fram den 17.12. Joakim Esbjörnsson träffas på tel 046-222 01 19 eller 070-399 38 02, joakim.esbjornsson@med.lu.se.

Ögonförändringar kommer tidigt vid diabetes

En komplikation till diabetes är diabetesretinopati, en sjukdom i näthinnans blodkärl. Läkaren Maria Tyrberg har i sin avhandling bl.a. studerat personer som hade höga blodsockervärden och därmed hög risk för diabetes. Omkring 10 procent av den undersökta gruppen hade retinopati, trots att diabetessjukdomen ännu inte brutit ut. Ögonförändringarna var framför allt förknippade med högre blodtryck.

Enligt Maria Tyrberg är det troligen ett nära samband mellan nerver och blodkärl som ligger bakom sjukdomen. I så fall kan nervskyddande behandling kanske i framtiden, när forskningen kommit längre, bromsa sjukdomens uppkomst.

Avhandlingen heter "Retinopathy in subjects with pre-diabetes and electrophysiological studies in diabetes patients with and without retinopathy" och las fram den 10.12. En engelsk sammanfattning finns på den andra länken nedan. Maria Tyrberg nås på 042-406 25 56 och Maria.Tyrberg@med.lu.se.

Studenter och sex i Uganda

Mer än hälften av alla nya HIV-infektioner i Afrika drabbar ungdomar mellan 15 och 24 år. Mer kunskap om ungdomars sexuella beteenden gör det lättare att utforma effektiva anti-HIV-program.

Det är bakgrunden till socialmedicinaren Anette Agardhs forskning. Hon har gjort en enkät med nära 1000 studenter vid ett universitet i Uganda. Enkäten visar bl.a. att 37 procent av männen och 49 procent av kvinnorna inte haft sex, vilket kan avspegla den avhållsamhetspropaganda som bedrivits av protestantiska kyrkan.

En delstudie visade att nästan en tredjedel av studenterna (33 procent av kvinnorna och 30 procent av männen) upplevt händelser av sexuellt tvång. Denna grupp hade haft fler sexpartners än genomsnittet. Att få ner antalet fall av sexuellt tvång skulle därför vara ett sätt att minska risken för HIV-spridning, menar Anette Agardh.

Avhandlingen heter "Between love and fear – determinants of sexual behavior among Ugandan university students" och läggs fram den 21.12. En engelsk sammanfattning finns på den tredje länken nedan. Anette Agardh nås på 040-39 13 38, 0708-33 77 35 och anette.agardh@med.lu.se.

Ingela BjörckPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen