Meny

Du är här

Pressmeddelanden

Ekonomi

Publicerad: 2011-11-28 11:39

Forna fiender påverkar EU:s styrning av GMO


EU:s styrning av GMO och livsmedelssäkerhet har gett lobbyister en ny roll. Tidigare har Greenpeace och bioteknikföretagens intresseorganisation, EuropaBio, påverkat i korridorerna. Nu sitter de forna fienderna mittemot varandra som experter i EU:s kärnverksamhet. Genom att studera hur lobbyister försöker påverka GMO-regler, ger en ny avhandling från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet insyn i de beslut som förr eller senare hamnar på ditt köksbord.I sin avhandling i forskningspolitik, A study of EU food safety and GMOs, har Beatrice Bengtsson studerat en specifik GMO-konflikt, importreglerna för foder, för att undersöka hur miljöorganisationer och industri försöker påverka nya regler för GMO inom EU.- Vi ser en ny typ av styrning inom EU som uppmuntrar lobbyister att påverka både riskbedömning och riskhantering inom EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet och EU Kommissionen (avdelningen för hälsa och konsumentskydd). I praktiken innebär det att forna fiender såsom Greenpeace och EuropaBio fått en legitim roll och påverkar kriterierna för hur vi bedömer miljörisker, nya regler för import och framtiden för GMO inom EU, säger Beatrice Bengtsson.Samtidigt visar resultaten en bild där ingen kan argumentera utifrån egna intressen utan måste framstå som väktare av EU:s omfattande regelverk på området.- Det medför att lobbyisterna för livsmedelskedjans aktörer för fram vitt skilda, och ofta motstridiga, argument som rör ekonomiska konsekvenser av importreglerna, internationell handel, djurens välfärd, miljökonsekvenser, hälsoeffekter m.m. Lobbyister vinner på så sätt gehör för sin problembeskrivning genom att rama in den med EU:s regelverk som fondvägg, säger Beatrice Bengtsson.Hon pekar på att ekonomiska intressen har varit framgångsrika i att utöva inflytande genom att dela information mellan industrin, EU Kommissionen och externa forskningsinstitut. På så sätt paketeras intressebaserade analyser om för att nå den politiska agendan och påverka nya lagförslag.Beatrice förhoppning är att avhandlingen ska leda till en ökad förståelse för lobbyisters nya roll inom EU:s politiska institutioner, inflytandeprocesser och gränsdragningsproblem.- Denna kunskap är viktig för att undvika och kunna lösa konflikter. Det behöver inte gälla genteknik inom jordbruket och för livsmedel- och foderproduktion, det är relevant för att förstå styrning och reglering inom andra teknikområden också. Som till exempel den kommande regleringen av nanoteknik.För mer information:

Beatrice Bengtsson, doktor, Forskningspolitiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Avhandlingens fullständiga namn: Frame competition and stakeholders in risk governance. A study of EU food safety and GMOs.Tel: +46 46 222 76 21

Mail: Beatrice.Bengtsson@fpi.lu.seHenrik Killander, Pressansvarig, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 046-222 80 73, henrik.killander@ehl.lu.se

Henrik KillanderPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen