Du är här

Pressmeddelanden

Universitetsövergripande

Publicerad: 2011-12-16 16:33

Lunds universitet tecknar avtal med Medicon Village

Idag, den 16 december, har Lunds universitets rektor Per Eriksson skrivit på ett avtal om att förhyra lokaler om cirka 8000 kvm på Medicon Village. Avtalet gäller för tre år till en kostnad av cirka 20 miljoner kronor om året.

Lunds universitet kommer att få tillgång till lokalerna under 2012. Under våren 2011 gjordes en inventering av lokaler och forskargrupper vid universitetet. Man såg då att det fanns såväl utrymme som möjlighet att skapa ett unikt cancercentrum på Medicon Village.

Från Lunds universitet har cirka 200 personer anmält intresse av att flytta till Medicon Village. Det rör cancerforskare i både Lund och Malmö t.ex forskargrupper inom CREATE Health och BioCARE. Flytt kommer att ske successivt under 2012, i takt med att lokalanpassning och detaljerade behovsanalyser blir färdiga.

För den expansiva cancerforskningen vid Lunds universitet som har varit trångbodd är lokalerna på Medicon Village utmärkta. Fastigheten ligger i närheten av Ideon, MAX-lab och kommande MAX IV och ESS. Dessutom bidrar lokalernas storlek och faciliteter med bland annat moderna laboratorier till att såväl forskargrupper som forskningsinstitut och företag kan samlas under ett och samma tak.

Medicon Village kunde förverkligas när AstraZeneca sålde sin forskningsanläggning till en stiftelse. Grundare av stiftelsen är Mats Paulsson, som av privata medel tillfört stiftelsen en grundplåt på 100 miljoner kronor. Genom stiftelsen har ett fastighetsbolag bildats, Medicon Village AB. Affärsmodellen gör att hela överskottet i fastighetsförvaltningen går tillbaka till forskningen i en helt transparent process, dvs genom öppna utlysningar och vetenskaplig bedömning.

- Jag är övertygad om att Medicon Village kommer att bli en Life Science-anläggning i världsklass, inte minst inom cancerforskningen, och det är en självklarhet att Lunds universitet vill vara med i denna utveckling, säger rektor Per Eriksson.

Medicon Village är en life science-by som öppnar den 10 januari i Astra Zenecas gamla lokaler.

För mer information om Lunds universitets hyresavtal med Medicon Village kontakta: Rektor Per Eriksson. Tel: 0708-247106

För mer information om forskningen som kan bli aktuell vid Medicon Village kontakta vicerektor Carl Borrebaeck, Tel: 0708-218330

Mer information om Lunds universitets flyttplaner och process finns under:
www.lu.se/mediconvillage


Anna JohanssonPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo