Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2012-09-03 08:50

Originell stamcellsforskning prisas

Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrik forskare vid Lunds universitet 2012 tilldelas forskaren David Bryder. Priset får han ”för sin synnerligen originella forskning rörande blodets stamceller”.

David Bryder fokuserar i sin forskning på blodstamcellers åldrande och den hierarkiska process som styr kroppens förmåga att bilda nya och olika typer av blodceller. Blodcellerna tar hand om grundläggande funktioner i kroppen som att transportera syre och att utgör ett effektivt försvar mot infektioner.

Stamceller bär vi med oss hela livet och vid behov kan de förnya sig själva. Blodcellerna däremot har relativt kort livslängd och stamcellerna måste därför ständigt producera nya blodceller.

- När vi är yngre fungerar balansen att bilda nya blodceller efter behov, men när vi åldras förändras blodstamcellernas funktion. Då förlorar de sin förmåga att producera blodceller i samma utsträckning, vilket resulterar i sämre immunförsvar, ökad infektionsrisk och ökad risk för blodcancer, säger David Bryder.

Den viktiga frågeställningen som David Bryder ställer sig i sin forskargärning är om det går att återställa förändringen i stamcellerna i samband med att de åldras. Han och hans kollegor arbetar nu med att försöka ta reda på vilka genetiska mekanismer som ligger till grund för det förändrade beteendet hos gamla stamceller.

Det är för denna forskning som David Bryder nu prisas av Eric K. Fernströms stiftelse. Stiftelsen, bildad av skeppsredaren Eric K. Fernström från Karlshamn, har sin bas vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Stiftelsen delar årligen ut dels ett stort Nordiskt pris på en miljon kr, dels lokala priser på 100 000 kr var till lovande yngre forskare vid Sveriges sex medicinska fakulteter.

- Att erhålla ett sådant här pris är naturligtvis roligt och utgör en speciell form av erkännande för mitt arbete. Modern biomedicinsk forskning är väldigt mycket är ett lagarbete och jag tycker därför det är viktigt att också framhålla alla de duktiga medarbetare jag har.

David Bryder är född och uppvuxen i Lund. Han utbildade sig vid Lunds universitet där han var doktorerade 2003. Han var postdoc vid Stanford mellan 2003-2005.
2007 utsågs han till en av forskarvärldens supertalanger av Svenska Dagbladet som då inventerat universitet och högskolor och listat 33 unga toppforskare.
David Bryder har författat eller medförfattat 51 artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Han har författat flera bokkapitel inom sitt forskningsfält och innehar sedan 2008 en sexårig forskartjänst från Cancerfonden.

Läs mer om David Bryders forskning
http://www.vetenskaphalsa.se/david-bryder-vad-far-stamceller-att-aldras/

Pressbilder på David Bryder
http://www.med.lu.se/media/files/filer_media/pressbilder_david_bryder


Kontakt:
David Bryder nås på 046-222 39 51, Mobil: 0706423951,
David.Bryder@med.lu.se

Nordiska priset och prisutdelning
Den 11 september kommer pristagaren av Eric K. Fernströms Nordiska pris på en miljon kronor att offentliggöras. Eric K. Fernströms sex lokala priser samt det Nordiska priset delas ut vid det populärvetenskapliga arrangemanget Forskningens dag den 7 november i Lund. Journalister som så önskar kommer att ges möjlighet att träffa pristagarna samma dag.


Katrin StåhlPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo