Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Pressmeddelanden

Universitetsövergripande

Publicerad: 2004-11-12 16:35

Besparingar och satsningar

Besparingar i kombination med offensiva satsningar. Så kan Lunds universitets budget inför nästa år sammanfattas. Fredagen den 12 november fattade universitetsstyrelsen beslut om en genomgripande åtgärdsplan för att under 2005 och 2006 spara 110 miljoner kronor och komma till rätta med universitetets underskott.

- Förenklat uttryckt har Lunds universitet något för många anställda och studenter i förhållande till sina inkomster, säger rektor Göran Bexell, som markerar att situationen inte innebär en kris för universitetet. Tvärtom pågår inom hela verksamheten framtidsinriktade satsningar inom både utbildning och forskning. Besparingarna syftar till att säkra de offensiva satsningar som universitetet redan gör och avser att göra.

Till de offensiva satsningarna hör bland annat färdigställandet av CRC (Clinical Research Centre) i Malmö och BMC (Biomedicinskt centrum) i Lund. Verksamheten inom det nybyggda Språk- och Litteraturcentrum fortsätter och särskilda satsningar görs på det så kallade humanistlaboratoriet. Inom det konstnärliga området håller planerna på det tvärvetenskapliga forskningscentret Inter Arts Center på att ta form. Universitetet satsar också på internationella masterutbildningar i nära samarbete med andra europeiska universitet. Dessutom fortsätter de särskilda satsningarna inom universitetets tre profilområden – medicin och läkemedel, globalt hållbar samhällsutveckling och livsvetenskaper.

Under år 2005 och 2006 ska universitetet spara sammanlagt 110 miljoner kronor. Bland annat ska universitetet minska grundutbildningen nästa år från 26 851 till 26 084 helårsstudenter. Nio utbildningsprogram ska läggas ned. Dessa är den Biomedicinska analytikerutbildningen, inriktningarna thai och indonesiska vid utbildningen för Öst- och Sydöstasienkunskap, Naturvetenskapligt introduktionsår samt fem högskoleingenjörsutbildningar i Helsingborg. Dessutom ska universitetet, åtminstone under nästa år, inte erbjuda utbildningar i åtta småspråk som endast har ett fåtal studenter.
Men samtidigt som vissa utbildningar läggs ned så kommer andra utbildningar att öka sitt intag. Dessa är civilingenjörsutbildningar, psykologutbildningen, psykoterapiutbildningen, läkarutbildningen, logopedutbildningen och sjuksköterskeutbildningen.

Till den 20 januari ska alla universitetets verksamhetsområden redovisa till rektor vilka av de verksamheter som idag går med underskott som ska läggas ned eller minskas för att nå långsiktig ekonomisk balans.

Hela universitetet ska spara. Genom det s.k. excellensprojektet ska universitetet sänka kostnaderna för lokaler, drift och administration. Sammanlagd effekt av de här åtgärderna beräknas kunna bli 50 miljoner kronor. Syftet med excellensprojektet är att frigöra resurser till förmån för grundutbildning och forskning.

Åtgärderna kommer att leda till övertalighet av personal. För fast anställda kommer den i huvudsak att kunna lösas genom omplaceringar och naturlig avgång. Ett antal visstidsanställda kommer inte att få förlängda förordnanden.

För mer information kontakta rektor Göran Bexell på telefonnummer 0705-597001 eller universitetsdirektör Peter Honeth på telefonnummer 070-511 41 88.

Ulrika OredssonPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen