Du är här

Pressmeddelanden

Universitetsövergripande

Publicerad: 2012-10-17 10:29

Universitetet får 22 nya professorer
Fredagen den 19 oktober 2012 bjuder Lunds universitet till professorsinstallation. Bland de 22 nya professorerna finns en som jobbar på nya modeller för att förstå våra matvanor och hur de påverkar utvecklingen av kroniska sjukdomar, två som studerat innovation och entreprenörskap ur olika perspektiv och en som skapat matematiska modeller för att hantera stora datamängder. Vid samma tillfälle belönas tre goda pedagoger för sina insatser. I år vill Lunds universitet särskilt uppmärksamma goda pedagogiska insatser inom forskarutbildningen.

Installationsföreläsningen hålls av professorn i statsvetenskap, Jan Teorell, som särskilt ägnat sig åt att förstå vad demokrati innebär.Följande professorer installeras:

Mats Tjernberg, offentlig rätt, Anders Bergenfelz, praktisk medicinsk utbildning, Gunvor Gard, sjukgymnastik, Lars E Olsson, medicinsk strålningsfysik, Margareta Troein Töllborn, allmänmedicin med särskild inriktning mot professionell utveckling, Mauno Vihinen, medicinsk strukturbiologi med inriktning mot molekylär proteinkemi, Elisabet Wirfält, nutritionsepidemiologi, Martin Andersson, innovationsstudier, Fredrik Björklund, psykologi, Verner Denvall, socialt arbete, Jitka Lindén, psykologi, Åsa Lindholm Dahlstrand, innovationsstudier, Karl-Johan Lundquist, kulturgeografi och ekonomisk geografi, Mina O’Dowd, pedagogik, Geoffrey Patching, kognitionspsykologi, Jan Teorell, statsvetenskap, Helena Alexanderson, kvartärgeologi, Mats E Eriksson, berggrundsgeologi, Magnus Fontes, matematik, Anders Gustafsson, fasta tillståndets fysik med inriktning mot elektronmikroskopi för studier av halvledarmaterial, Jens Klingman, kraftverksteknik, Jinliang Yuan, värmeöverföring

Universitetets pedagogiska pris för framstående insatser i utbildningen delas i år av professor Karin Rengefors, Naturvetenskapliga fakulteten och docent Nina Reistad, Atomfysik, Lunds Tekniska högskola.

Karin Rengefors får priset för ”det pedagogiska utvecklingsarbete hon genomfört inom forskarskolan GENECO. Genom att utveckla doktorandernas professionella nätverk, stärka deras personliga utveckling genom mentorsprogram och ett coachande handledarskap samt genom att utveckla internationella spjutspetskurser har hon vågat prova nya vägar för forskarutbildningen, vilket lett till att forskarskolan blivit en förebild och fått mycket positiva utvärderingar.”

Nina Restad får priset för ” hennes långsiktiga och systematiska arbete med att utveckla studenternas lärande och läromedel i de utbilningar hon ansvarat för. Hon har också på ett föredömligt och professionellt sätt delat med sig av sina erfarenheter till kollegor. Resultatet av det utvecklingsarbete hon drivit kan avläsas i såväl ett ökat söktryck från studenterna som excellenta utvärderingar.”

Studenternas pris för utmärkta lärarinsatser i undervisningen tilldelas professor Ronnie Wirestam vid sjukhusfysikerprogrammet, där han bland annat är ansvarig för kurser i magnetisk resonanstomografi (MR). Ronnie Wirestam får priset med följande motivering:

”Ronnies föreläsningar är väl förberedda, strukturerade och följer en klar, röd tråd genom hela kursen […]Det märks att han har ett genuint intresse för vad han lär ut och detta gör att också studenterna tycker om hans ämnen […] Han är oerhört duktig och kan (och vill) förklara det mesta. Om han inte vet, så tar han reda på det! Han förklarar på olika sätt tills man förstår; han upprepar inte bara vad han sagt tidigare […]Utan denna klara struktur och väl förberedda föreläsningar är det inte helt självklart att kurserna skulle kunna en så hög nivå som de i dagsläget gör.”Var: Universitetshusets aula

När: fredagen den 19 oktober klockan 16.00För mer information tala med övermarskalk Carin Brenner på telefonnummer 046-222 70 06 eller mejl Carin.Brenner@rektor.lu.seLäs mer om de nya professorerna:

http://www.lu.se/upload/LUPDF/Professorsinstallationer/Prof_inst_19_okt_2012.pdf
Ulrika OredssonPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo