Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2012-10-17 13:26

PRESSINBJUDAN: KONSTEN ATT LEVA LÄNGE, CASE-dagen 2012

Vilka råd och myter, när det gäller att förlänga livet, har sedan 1700-talet fram till i dag varit bestående och vilken moralisk grund vilar de på? Är hälsan verkligen det viktigaste för att vara tillfreds med livet? Att bo och resa på landet – hur tänker äldre om framtiden? Hur anpassade är egentligen dagens kök när det gäller äldres behov och vad kan göras bättre?

Det är några frågor som forskare vid Lunds universitet ska skärskåda, och presentera aktuella resultat kring, på CASE-dagen 2012, den 23 oktober.

Årets rubrik är ”Konsten att leva länge – om det hälsosamma åldrandet”. Dagen arrangeras av CASE:s brukarråd och utgör ett led i kunskapsspridningen kring bland annat stödjande miljöer och hälsosamt åldrande. Något som är aktuellt i år med tanke på att 2012 är utlyst till "Europaåret för aktivt åldrande".

- Vi blir allt äldre men genom att utveckla fungerande miljöer kan fler klara av sitt vardagliga liv utan att samhället behöver sätta in särskilda åtgärder. Det känns som en oerhört angelägen utveckling att vara med och påverka, säger Ines Uusmann, ordförande för CASE:s brukarråd och f. d. kommunikationsminister.

Tanken är att varje föredrag ska bjuda på matnyttigt vetande som åhörarna kan ta med sig hem. Dagen avslutas med en frågestund och framtidsdebatt under ledning av moderator Ulf Wickbom.

Media är välkomna att närvara under dagen.
För mer information: Erik Skogh, 0707-48 75 14, erik.skogh@med.lu.se

Tid och plats: 23 oktober, kl. 13-16, Kårhusets aula, Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 3, Lund

Se även: www.med.lu.se/case/brukarraadet/inbjudan_case_dagen_2012


Fakta: CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum vid Lunds universitet, finansierat av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) under tio år. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus. CASE består av forskargrupper från Medicinska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Lunds Tekniska Högskola. CASE-dagen arrangerades för första gången 2011 och riktar sig främst till de äldre själva och deras anhöriga men även till organisationer, myndigheter och företag med intresse för eller nytta av forskningsresultaten.

Erik SkoghPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo