Du är här

Pressmeddelanden

Humaniora/teologi

Publicerad: 2012-11-06 11:27

Välkommen till invigningen av det digitala klassrummet -ett fullskalelabb i världsklass


På torsdag den 8 november invigs det digitala klassrummet, ett nytt fullskalelabb på Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet. Framtidens skolelever kommer att använda sig mer av elektroniska medier än pappersböcker och forskningen i det nya labbet väntas leda till nya läromedel anpassade efter varje barns förmåga och intresse. Med hjälp av ögonrörelsemätare analyseras hur barn lär sig saker.

Det digitala klassrummet som är inrymt i en före detta datorsal på Humanistlaboratoriet i Språk- och Litteraturcentrums källarplan är det största och bäst utrustade i sitt slag i världen och lockar forskare från många länder. Man använder sig av 25 ögonrörelsemätare för att analysera hur barn löser olika problem.

Forskarna samarbetar sedan tidigare med flera skolor och intresset är stort för att få vara med och använda det digitala klassrummet.
-Vi befinner oss i en brytpunkt i utvecklingen av pedagogiska metoder. Många av framtidens läsplattor kommer att ha inbyggda ögonrörelsemätare och det är viktigt att vi lär oss utnyttja möjligheterna som erbjuds, säger docent Kenneth Holmqvist, som leder ögonrörelseforskningen i Humanistlaboratoriet.

Docent Jana Holsanova leder en ny tvärvetenskaplig grupp vid Pufendorfinstitutet som ska utforska hur man med högteknologi i klassrummet kan främja elevers lärande.
-Vi har utvecklat en rad metoder och verktyg för att stödja och utvärdera lärande. Nu får vi möjlighet att pröva dem i stor skala, säger Jana Holsanova.

Humanistlaboratoriets chef professor Marianne Gullberg är mycket glad för det digitala klassrummet:
-Det öppnar helt nya möjligheter att studera lärandeprocesser och pedagogiska metoder med olika perspektiv.

I januari startar ett nytt forskningsprojekt med syfte att förbättra lärandet i grund- och gymnasieskolan. Projektet finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.
Det digitala klassrummet har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och av Lunds universitets tidigare Råd för forskningsinfrastruktur.

Läs mer på webben: http://www.lu.se/article/digitala-klassrummet-ett-fullskalelabb-i-varldsklass

Text: BRITTA COLLBERG

Media hälsas välkomna till invigningen av det digitala klassrummet

TID: torsdagen 8 november: Invigningsceremoni kl 16.30-17.00 (tid för att ställa frågor finns efter ceremonin)

PLATS: Källarplan under SOL-biblioteket, Humanistlaboratoriet, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund.

Programme:

Inauguration of the Digital Classroom
- Introduction: Associate Professor Jana Holsanova, Co-ordinator for the Advanced study group ”Classroom of the future”
- Inauguration talk: Professor Eva Wiberg, Pro Vice-Chancellor, Lund University.
- PI for the MAW project, Associate Professor Kenneth Holmqvist, Head of Eye-Tracking group introduces the new research project
- Eva Wiberg and Kenneth Holmqvist cut the red ribbon
- Final words and toast: Professor Marianne Gullberg, Director Lund University Humanities Lab

Refreshments for the advanced study group, international participants, the staff from Humanities Lab and invited guests.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Classroom of the future: docent Jana Holsanova, jana.holsanova@lucs.lu.se, 046-2220926
Digitala-klassrum projektet & eye-tracking gruppen: docent Kenneth Holmqvist, kenneth.holmqvist@humlab.lu.se
Humanistlaboratoriet: professor Marianne Gullberg, Marianne.Gullberg@ling.lu.se

Britta CollbergPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo