Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2004-11-23 09:08

Biomarkör för Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom, även kallad danssjuka, är en dödlig ärftlig sjukdom som än så länge saknar bot. Ett steg mot en bättre förståelse av sjukdomen har tagits av forskare vid Lunds universitet, vars resultat nyligen publicerats i kortversion i Nature.

Artikelns författare Åsa Petersén ingår i en forskargrupp som forskar om nervcellsöverlevnad på Wallenberg Neurocentrum i Lund. Hon har kunnat visa att möss med en motsvarighet till Huntingtons sjukdom förlorat en stor del av de nervceller i hypotalamus som uttrycker ämnet orexin. Orexin är viktigt för regleringen av sömn och vakenhet – brist på orexin kan leda till narkolepsi, en sjukdom som medför ett okontrollerbart sömnbehov.

– De celler i hypotalamus som uttrycker orexin tycks vara känsliga för sjukliga proteinansamlingar av den typ som uppstår vid Huntingtons sjukdom. De sjukaste mössen hade bara en fjärdedel så många orexin-uttryckande nervceller som kontrollgruppen, säger Åsa Petersén.

Hon har även funnit en nedsatt orexinproduktion hos Huntingtons-patienter. Orexin-nivåerna kan mätas i ryggmärgsvätskan och på sikt kanske också i blodet. Det innebär ett möjligt nytt sätt att via en biomarkör följa hur sjukdomen påverkar hjärnan och även – den dagen ett tänkbart läkemedel kommer fram – se hur sjukdomen svarar på behandling.

Mer information Åsa Petersén, 046-222 05 25 eller 0709-42 06 42, asa.petersen@mphy.lu.se. Nature-notisen hittas på www.nature.com, sök på författarens namn.

Ingela BjörckPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen