Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2012-11-21 10:59

Inbjudan pressträff: Transplantation av hjärnceller i början på 2013

Inom ramen för europastudien TRANSEURO kommer fem Parkinsonsjuka patienter att genomgå transplantationer av hjärnceller på Skånes universitetssjukhus i Lund i början på 2013. Det är de första operationerna av sitt slag i Europa på över tio år.

Den aktuella europastudien TRANSEURO, som i Sverige leds från Lunds universitet, tar nu ett kritiskt grepp om cellterapins vara eller icke vara som en framtida behandling för Parkinsons sjukdom. Kan vi ersätta de celler som dör i våra vanligaste hjärnsjukdomar? Vilka är framtidens terapier för neurodegenerativa folksjukdomar som Parkinsons och Alzheimers?

Ta chansen att diskutera cellterapins framtid med två av forskningsfältets förgrundsfigurer, Stig Rehncrona och Håkan Widner.
Stig Rehncrona, docent vid Lunds universitet och neurokirurg vid Skånes universitetssjukhus, var den som genomförde de första operationerna i Lund på 80-talet. Han har dessutom varit med och utvecklat det operationsinstrument som kommer att användas vid operationerna i början på nästa år.
Håkan Widner, adjungerad professor vid Lunds universitet och neurolog vid Skånes universitetssjukhus, var en nyckelspelare på den kliniska sidan redan under transplantationerna på 1980-talet. Idag är han ansvarig för patienturvalet i Lund till TRANSEURO-studien.

Tid: den 27 november, kl 09.00
Plats: Seminarierummet Åke Nordén på BMC, Sölvegatan 19 i Lund

Frågor och anmälan till pressträffen görs till:
Jens Persson, Jens.Persson@med.lu.se, mobil: 0736-26 35 51

Bakgrund

Under neurologi-professorn Olle Lindvalls ledning utvecklade hjärnforskare i Lund metoden att transplantera hjärnceller redan på 1980-talet. Efter professor Anders Björklunds banbrytande arbete i laboratoriet opererade hjärnkirurg Stig Rehncrona den allra första patienten 1987. Studien är idag historisk och markerar den första reparationen av människans nervsystem. Nyheten kablades ut i världens medier och de svenska forskarna skulle snart pryda New York Times förstasida.

 
Sedan framstegen på 1980- och 1990-talen har forskningsfältet cellterapi stött på åtskilliga hinder. I början av 2000-talet kom förhoppningen om en behandlingsrevolution för Parkinsons sjukdom på skam när två amerikanska studier visade på negativa resultat. Studierna har i efterhand mött skarp kritik för patienturval, en allt för tidigt utvärdering samt underutvecklade vävnader och instrument. Resultaten var emellertid otvetydiga och celltransplantation för Parkinsons sjukdom befann sig plötsligt i en återvägsgränd.


Det femåriga EU-projektet TRANSEURO, som sjösattes 2010, hårdgranskar de misslyckade amerikanska studierna i ett försök att ta fram ett bättre patienturval, utveckla effektivare operationsmetoder och genomföra en mer individanpassad uppföljning.

Jens PerssonPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo