Meny

Du är här

Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Publicerad: 2004-11-24 10:06

Ny avhandling ger ljus bild av Afrikas framtid

Mot slutet av 80-talet utlyste många afrikanska regimer flerpartival och det internationella samfundet gav en ljus bild av kontinentens framtid. Men optimismen byttes snart mot pessimism. Lågt valdeltagande och fusk gör att valen inte leder till någon riktig demokrati, menar många Afrikaexperter. Staffan I Lindberg, som snart disputerar i statsvetenskap vid Lunds universitet, har en annan uppfattning.

– Det faktum att val överhuvudtaget hålls leder till självförstärkande processer som i sin tur ger verklig demokrati, säger Staffan Lindberg.
Många forskare är kritiska till det internationella samfundets ensidiga fokusering på val. Den kritiken är missriktad tycker Staffan Lindgren, som menar att själva valproceduren inte ska ses som den slutgiltiga övergången till ett demokratiskt styre utan som ett viktigt steg på vägen. Ofta leder valen till att både individer och organisationer i det civila samhället lär sig använda demokratiska spelregler.
– Polisväsendet kan exempelvis börja se det som sin uppgift att försvara folks rätt att demonstrera istället för att bara slå ner demonstrationer för att bevara ordningen, säger Staffan Lindberg.

Staffan Lindberg har studerat 232 val i afrikanska länder söder om Sahara. Sammanlagt har 44 av 48 länder gått till val minst en gång sedan början av 90-talet. Staffan Lindbergs forskning visar att det tredje valet brukar vara den vändpunkt då valprocessen börjar fungera avsevärt bättre. Därmed tillbakavisar han tidigare uppgifter om att många afrikanska länder återgår till ett mer auktoritärt styre när de utan större framgång har hållit sina första val.

Staffan Lindberg har bott i Ghana i flera år. Han har bland annat arbetat för den internationella organisationen Parlamentarians for Global Action och tjänstgjorde då som parlamentarisk rådgivare åt Ghanas riksdag. Den 7 december är det val i Ghana och då åker han dit som valobservatör.
– Ghana håller sitt fjärde val och räknas idag som ett fullt demokratiskt land, säger Staffan Lindberg. Vid landets tredje val, år 2000, tog oppositionen makten för första gången och valet i december blir en test på om också de nya ledarna är beredda att försvara demokratins spelregler.

Staffan Lindberg är involverad i flera internationella forskningsprojekt och har nyligen kontaktats av ett antal amerikanska universitet för förfrågningar om jobb. Den 17 december disputerar han klockan 10.15 i Edens hörsal med avhandlingen The power of elections.
Han kan nås på telefonnummer 0701-30 45 04, 046-222 45 54, eller e-post Staffan.Lindberg@svet.lu.se

Ulrika OredssonPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen