Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2004-12-06 12:53

Att bo kvar hemma på gamla dagar

Hur fungerar våra bostäder när vi blir äldre och mindre rörliga? Vilka är de största miljöproblemen för äldre som bor kvar hemma, och vad kan göras åt dem? Dessa frågor har studerats i en stor EU-studie som letts av Lunds universitet och omfattar både Sverige, Storbritannien, Tyskland, Ungern och Lettland. Resultaten av tre års studier presenteras vid en konferens i Lund den 9 december.Studien heter ”the ENABLE-AGE project” och baserar sig bl a på en undersökningsmetod som utarbetats av dess ledare, professorn Susanne Iwarsson. Metoden Housing Enabler består av nära 190 punkter som ska bedömas i ett bostadshus.

Finns det sittplats i hissen? Finns det ledstänger i trappan? Går hissen mjukt eller stannar den tvärt? Har köket högt placerade väggskåp? Är arbetsytorna för djupa? Är golvbeläggningarna hala? Det är några av de frågor som ska besvaras, och ställas i relation till den boendes eventuella funktionshinder.

Över 1900 hembesök har gjorts hos äldre människor i de fem deltagande länderna. Målet med studien är bland annat att få fram ett kunskapsunderlag för europeiska riktlinjer när det gäller äldres boendemiljö.

Vid konferensen i Lund kommer resultaten från de olika länderna att presenteras, och slutsatser för policyarbete och fortsatt forskning att diskuteras. Bland föredragshållarna är professor Sölve Elmståhl, som talar om hur det är att bo i ett hem från vilket man inte kan förflytta sig, och dr Thomas Scharf från Keele University i Storbritannien som diskuterar boende för socialt marginaliserade, eftersatta grupper i samhället.Mer information Susanne Iwarsson, susanne.iwarsson@arb.lu.se och 046-222 19 40, eller Susann Bönnemark, tel 046 - 222 1960 och SBK@arb.lu.se.
Ingela BjörckPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen