Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Pressmeddelanden

Teknik / LTH

Publicerad: 2004-12-15 12:46

Skånskt samarbete kring högskoleingenjörsutbildningarna ger större flexibilitet

För att tillgodose det regionala behovet av högskoleingenjörsutbildningar har högskolorna i Skåne fördjupat samarbetet kring utbildningsplanering. En viktig uppgift är att koncentrera vissa program till vissa orter för att skapa tillräckligt stora grupper och därigenom kunna erbjuda flera inriktningsalternativ. Likaså är det viktigt att vara flexibel och kunna möta en ökad efterfrågan om intresset för utbildningarna förändras.

– När intresset för högskoleingenjörsutbildningar förändras är det vår uppgift att tillgodose behoven på bästa sätt och driva verksamheten vidare med bibehållen kvalitet och kompetens, förklarar Gunilla Jönson, rektor vid Lunds Tekniska Högskola.

Tillsammans med Malmö högskola och Högskolan Kristianstad har LTH tecknat samarbetsavtal vad gäller planering av högskoleingenjörsutbildningarna.

– Eftersom söktrycket varierar på ett sätt som är svårt att förutse möjliggör nära samordning flexibla lösningar, tillägger Zoltan Blum, prefekt vid Teknik och samhälle på Malmö högskola.

Högskolan Kristianstad ser för närvarande över programutbudet för att besluta om eventuella förändringar. Tidigare i höst informerade LTH om neddragningar, men även nysatsningar, av högskoleingenjörsutbildningarna i Helsingborg. Malmö högskola har beslutat om vissa neddragningar och kommer hösten 2005 erbjuda fem högskoleingenjörsprogram. Samtidigt reserveras resurser i budgeten för framtida nysatsningar.

Trots att arbetsmarknaden kommer att efterfråga högskoleingenjörskompetens sviktar studentintresset. Att ändra attityd och beteenden hos ungdomar är ett långsiktigt arbete:

–Universitet, högskolor liksom näringslivet och andra intresseorganisationer har en viktig uppgift att förändra bilden av ingenjörsyrket i positiv riktning. Till skillnad från ungdomars föreställningar, såsom de framkommer i undersökningar, är det ett spännande, kreativt och människonära yrke, understryker Zoltan Blum och Helena Sjölander.

För ytterligare information, kontakta Gunilla Jönson, rektor LTH, 046-222 33 02, gunilla.jonson@rektor.lth.se eller Zoltan Blum, prefekt Teknik och samhälle Malmö högskola 040-665 76 08, 0708-655 260, zoltan.blum@ts.mah.se eller Helena Sjölander, prefekt vid Institutionen för teknik, Högskolan Kristianstad, 044-203 151, helena.sjolander@tec.hkr.se

Högskoleingenjörsutbildningar finns vid Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och LTH i Helsingborg. I jämförelse med civilingenjörsutbildningar, som i Skåne endast finns på LTH, är högskoleingenjörsutbildningen kortare och betonar tekniktillämpning.

Kristina LindgärdePressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen