Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Pressmeddelanden

Universitetsövergripande

Publicerad: 2004-12-17 14:21

Lunds universitet ska göra etiska placeringar

Lunds universitet ska placera sina tillgångar hos företag som följer Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag. Det beslutade Lunds universitets styrelse när den sammanträdde den 17 december.

Redan i våras togs ett beslut om att universitetet inte enbart skulle låta det ekonomiska vinstintresset styra sina kapitalplaceringar utan även ta hänsyn till humanitära, sociala och miljörelaterade frågor. Stiftelsestyrelsen, som fick i uppdrag att utreda hur detta etiska regelverk skulle se ut, avråder dock Lunds universitet att införa helt egna etiska riktlinjer för placeringarna.
Därför har nu universitetsstyrelsen beslutat att första hand följa de föreskrifter som stiftarna meddelat för respektive donation. I den mån det inte strider mot stiftelselagen ska placeringarna följa riktlinjer som satts upp av OECD och i den internationella överenskommelsen Global Impact.
– Detta är en lösning, som lägger en solid och brett accepterad etisk grund för placeringarna, och som är ett stort steg framåt, säger rektor Göran Bexell.

Global Compact lanserades av FNs generalsekreterare Kofi Annan för att främja ett socialt och miljömässigt ansvarstagande hos internationella företag. Konceptet baseras på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, ILOs core conventions och några grundprinciper inom miljöområdet. OECDs riktlinjer förhandlades fram första gången 1976 i samarbete mellan fackföreningarnas, arbetsgivarnas och NGOs representanter.


För mer information tala med akademiräntmästare Ann-Kristin Mattsson på telefonnummer 046-222 71 59 eller mobil 0708-63 56 28.

Ulrika OredssonPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen