Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Publicerad: 2004-12-20 11:34

Naturvetenskapliga hedersdoktorer 2005

En ryss, en holländare och en tysk har utsetts till hedersdoktorer år 2005 vid den Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet. Tillsammans representerar de ett brett fält av vetande från dofternas kemi och ultrasnabba förlopp i växternas fotosyntes till den extrema fysiken i stjärnjättarnas inre. De tre heter Vladilen Letokhov, Rienk van Grondelle och Wittko Francke.

Professor Vladilen Letokhov vid Institute of Spectroscopy i Troitsk, Ryssland, är en världsauktoritet inom laserfysik, framför allt lasermedicin, samt inom kvantoptik och kemisk fysik. Han var en av pionjärerna för s k laserkylning av atomer. Letokhovs kontakter med Sverige har en lång förhistoria. På 1970-talet föreslog han att det kunde finnas ”naturliga lasrar” i vissa stjärnor, en tanke som också astrofysiker i Lund förde fram. Letokhov spelade en viktig roll när en grupp av lundafysiker senare i samarbete med NASA och Hubble Space Telescope faktiskt upptäckte att det fanns en stjärna som sände ut laserljus.
År 2000 utsågs professor Letokhov till innehavare av den prestigefyllda Tage Erlander-professuren med placering vid Lunds universitet. Efter fullgjord tid har Letokhov sedan 2001 i perioder vistats som gästprofessor vid Avdelningen för atomär astrofysik i Lund. Att studera specifika strålningsprocesser i universum har förblivit en specialitet för avdelningen och Vladilen Letokhov anses vara en ovärderlig tillgång i denna forskning.

Professor Rienk van Grondelle vid Free University i Amsterdam forskar kring fotosyntesen och har sedan 1985 samarbetat med forskarna vid Avdelningen för kemisk fysik. Dessa fanns då i Umeå men nu arbetar de vid Lunds universitet. Man utvecklade ny teknik för att studera snabba kemiska och biologiska processer, s k ultrasnabb spektroskopi. Tack vare samarbetet med professor Grondelle kunde de nya metoderna tillämpas på fotosyntesen och generera ny kunskap om denna process. Medan fotosyntesforskning blev ett huvudspår för de kemiska fysikerna i Lund kunde fick universitet i Amsterdam tillgång till ultrasnabb spektroskopi.
Den som föreslagit professor van Grondelle beskriver samarbetet som ”en idealbild av hur vetenskapligt samarbete borde fungera – två forskargrupper bidrar ömsesidigt till projektets framgång och drar ömsesidig nytta av de gjorda framstegen; resultaten är mycket mer än vad som kunnat åstadkommas enskilt inom vardera grupp; samarbetet leder dessutom till ny betydelsefull vetenskap som formar allas vår bild av hur naturen fungerar”.

Professor Wittko Francke är sedan 25 år en förgrundsfigur inom kemisk ekologi. Hans forskning har främst varit inriktad på kemisk kommunikation hos insekter och marina organismer men också doftstyrd pollinering av orkidéer och gifters spridning och nedbrytning i miljön. Francke har samarbetet med många biologer och bidragit med analytisk-kemisk spetskompetens och syntes av aktiva föreningar med hög renhet. Han har flera gånger varit den som först beskrivit hur nya klasser av kemiska substanser används i naturen som ekologiskt aktiva signaler.
Sedan 1980-talet har professor Francke haft ett omfattande samarbete med forskare vid Ekologiska institutionen vid Lunds universitet, något som resulterat i ett tjugotal gemensamma artiklar. Han har också stöttat forskarutbildningen, tillhandahållit specialgjord analysutrustning och gett råd vad gäller analys av naturprodukter. Han har också samarbetat med andra svenska forskningsgrupper och därmed bidragit till utvecklingen av kemisk ekologi i Sverige.

För ytterligare information om prof Letokhov kontakta professor Sveneric Johansson tel 046-222 15 83, e-post Sveneric.Johansson@astro.lu.se
För ytterligare information om prof van Grondelle kontakta professor Villy Sundström 046-222 46 90, e-post Villy.Sundstrom@chemphys.lu.se
För ytterligare information om prof Francke kontakta professor Christer Löfstedt 046-222 93 38, e-post Christer.Lofstedt@ekol.lu.se

Göran FrankelPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen