Meny

Du är här

Pressmeddelanden

Teknik / LTH

Publicerad: 2005-11-18 13:04

Lignin ny inkomstkälla från skogen?

Industrin framställer pappersmassa genom att rena fram cellulosa ur veden. I den svartlut man processar finns också nästan lika stora mängder lignin från veden, ett ämne som fabrikerna kan elda och driva sina egna processer med.
På sikt kan renat lignin bli ett ”grönt” biobränsle för hushåll och Energibolag, visar Ola Wallberg i sin doktorsavhandling vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Ola disputerar idag, 18 november, med avhandlingen ”Extraction of Lignin from Kraft Cooking Liquor by Ultrafiltation”. Ämnet är kemiteknik.
Ola har under flera år membranfiltrerat koklut (svartlut) från massaindustrin. Under ett år gjorde han kontinuerliga försök på massafabriken i Mönsterås. Projektet och ett annat liknande vid Chalmers har samordnats av skogs- och förpackningsbranschens forskningsinstitut STFI-Packforsk och finansierats av Energimyndigheten, STEM, och Mistra.
– Jag har kommit en bit på väg men inte fått fram ett färdigt bränsle med min membranfiltrering. Det krävs nog också andra metoder för att det ska bli tillräckligt rent och torrt, säger Ola Wallberg.
Svartluten från sulfatmassafabrikerna innehåller bl a för mycket aska för att duga som bränsle utanför den egna industrin. När man bränt ligninet återförs kokkemikalierna till processen.
Skogsforskningsinstitutet STFI är intresserat av forskning om lignin, eftersom det har en stor potential som bränsle och det väntas bli ett överskott av lignin efterhand som processerna effektiviseras. Ligninet innehåller också intressanta sockerarter som man undersöker möjligheterna att använda i olika kemiska sammanhang.
Diskussioner pågår med STEM om en pilotanläggning där man renar lignin vidare men inga detaljer är klara ännu. Skogsindustrin vill också veta om tidigt uttag av lignin leder till bättre processer vid kokning och blekning av pappersmassan.

Ola Wallberg nås på telefon 046-2224641, eller i bostaden 040-482772, mobil: 0709-944968. Hans epostadress är Ola.Wallberg@chemeng.lth.se

Mats NygrenPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen