Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2005-11-21 12:50

Hinder och möjligheter i psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården har debatterats och kritiserats i Sverige de senaste åren. Det är svårt att rekrytera personal till såväl den psykiatriska vården som till forskningen inom området. Det kan få långtgående konsekvenser för kunskapsutvecklingen inom området.

Trots det pågår en hel del forskning kring psykisk sjukdom, vård och omsorg. Vad vet forskarna? Och används deras kunskaper i praktiken?


Den 23-24 november inbjuder Vårdalinstitutet till konferensen Psykisk sjukdom, vård och omsorg i Lund. Medarbetare från akademi, landsting och kommuner ska mötas för att diskutera hur forskningens nya rön ska kunna komma till praktisk användning i psykiatrisk vård och omsorg och hur intresset för att arbeta och forska inom detta fält ska kunna stimuleras.

– Psykiatrin har tyvärr inte lika starka språkrör som många andra områden inom hälso- och sjukvården. Det gör att personer med psykiska problem riskerar att hamna i skymundan, säger professor Ingalill Rahm Hallberg, koordinator vid Vårdalinstitutet och fortsätter:
– Det blir lätt så att vi diskuterar psykiatrin i ljuset av våldshandlingar och inte i ljuset av att unga och gamla lever ett plågsamt liv, kanske hela livet.

Intresset för konferensen är mycket stort. 220 anmälda från hela landet och från alla tänkbara intressenter samlas för att diskutera aktuell forskning och vilka möjligheter och utmaningar den ger kommuner och landsting.
– Vi är överväldigade av intresset för denna konferens och har dessvärre fått tacka nej till personer som vill komma, berättar Ingalill Rahm Hallberg.
- Särskilt glädjande är det att vi har samlat personer med mycket olika bakgrund och intresse för dessa frågor. Här finns personliga ombud, forskare av olika slag, företrädare för kommuner och landsting, politiker och inte minst anhöriga och andra privatpersoner med intresse för dessa frågor.

Bland inledarna finns författare Åsa Moberg som har egen erfarenhet av att vara anhörig. Här finns också huvudsekreteraren för nationell psykiatrisamordning, Ing-Marie Wieselgren, som föreläser om huruvida den psykiatriska vården har försämrats. Här finns också framstående forskare från hela landet som föreläser på teman som
depression, självmord, schizofreni, psykisk sjukdom och missbruk, barn till psykiskt sjuka föräldrar och åldrandets psykiska sjukdomar.

Vi har några platser reserverade för journalister som vill delta under konferensen. Om du är intresserad, kontakta professor Ingalill Rahm Hallberg, koordinator vid Vårdalinstitutet:
Tel. 070-2140355, Ingalill.Rahm_Hallberg@med.lu.se

Konferensen hålls den 23-24 november 2005 på Hotell Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund.

Programmet för konferensen hittar du på http://www.vardalinstitutet.net/PSUser/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.PageServlet?nodeid=2987&pageversion=1

______________________________________________________________

Vårdalinstitutet

Vårdalinstitutet är en nationell miljö för forskning och utveckling inom vårdområdet i nära samverkan mellan universiteten och vårdens huvudmän. Vårdalinstitutet finansieras av Vårdalstiftelsen, Göteborgs och Lunds universitet, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Verksamheten genomförs i samarbete med Kommunförbundet Skåne, enskilda kommuner i Skåne och VästKom.

www.vardalinstitutet.net

Johanna SandahlPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen