Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2005-12-08 09:56

Äldre kvinnor mest i riskzonen för borrelia


Medelålders och äldre kvinnor löper högre risk än män för att bli fästingbitna när de är ute i skog och mark. De som blivit fästingbitna har också högre risk än männen för att utveckla den hudrodnad, s k erythema migrans, som är ett tecken på fästingsjukdomen borrelia. Det visar Louise Bennet, distriktsläkare i Karlskrona, som disputerar vid Lunds universitet på en avhandling om borrelia.


I en av Louise Bennets studier, med 120 studerade patienter en av de största i sitt slag i världen, visar det sig att nära hälften av dessa hudrodnader inte hade den typiska ringformen. Särskilt hos kvinnorna var det vanligt med icke ringformade rodnader i samband med en borreliainfektion.

– Detta innebär en risk för att både sjukvården och de fästingbitna personerna själva missar dessa infektioner. I sjukvårdsutbildningen får man ju lära sig att borrelia yttrar sig som en ringformad hudrodnad, men i vårt material hade knappt hälften av hudrodnaderna det utseendet. Somliga var tvärtom kraftigt röda i mitten, säger Louise Bennet.

Hudrodnaden är den vanligaste formen av borrelia. Det är viktigt att den som fått ett sådant tecken på infektion blir behandlad med antibiotika, eftersom infektionen annars kan sprida sig till andra organ.

Att hudrodnaden ska vara minst 5 cm i diameter är ett kännetecken som håller sig. Mindre rodnader förekommer också efter ett fästingbett, men är bara ofarliga reaktioner på bettet.

Det är en liten del av alla fästingbett som leder till borrelia, och en liten del av alla borreliainfektioner som leder till en spridning av infektionen med svåra följder som t.ex. ledvärk, ansiktsförlamning och störningar av hjärtrytmen. Det finns därför inte skäl att uppmana folk att sluta vara ute i naturen, menar Louise Bennet. Däremot är det viktigt att hitta eventuella fästingbett så fort som möjligt.

– Borreliainfektionen behöver ungefär ett dygn på sig för att överföras. Om man hittar och tar bort fästingarna samma dag bör man alltså vara på den säkra sidan! säger hon.

Att kvinnor får fler fästingbett än män som varit lika mycket ute i naturen skulle kunna förklaras av att de ger andra doftsignaler. Att fästingbitna kvinnor sedan oftare utvecklar borrelia kan bero på skillnader i immunförsvaret. Medelålders och äldre kvinnors immunförsvar mot borrelia verkar vara något svagare än immunförsvaret hos män.

Förekomsten av borrelia i form av ”erythema migrans” har tredubblats i Blekinge sedan början av 90-talet. Louise Bennets studier visar att vädret spelar en stor roll för infektionerna: milda vintrar och varma, fuktiga somrar ökar antalet borreliafall. Ett varmare klimat kan därför väntas öka förekomsten av borrelia i Sverige.Avhandlingen heter Erythema migrans in primary health care och läggs fram den 9 december. Louise Bennet träffas på tel 0455-731000 eller 0709-245079, e-post louise.bennet@ltblekinge.se.

Ingela BjörckPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen