Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Pressmeddelanden

Teknik / LTH

Publicerad: 2005-12-21 15:54

Svensk-dansk dubbelexamen för lantmäteriutbildningen

Nu öppnas möjligheten att ta dubbel examen i lantmäteri med en utbildning delad mellan LTH och Aalborg Universitet, AAU. Ett avtal om detta har i dagarna skrivits på av LTHs rektor Gunilla Jönson och AAUs Finn Kjearsdam.
Den som har läst sex terminer på ett av utbildningsprogrammen kan läsa tre terminer vid det andra och sedan bli såväl svensk civili¬ngenjör i lantmäteri som dansk landinspektør.
Det innebär att studietiden för dubbel examen blir femårig, en termin längre än den svenska utbildningen normalt tar. Det avslutande examens¬arbetet ska göras vid hemmauniversitetet men bedömas av lärare från båda institutionerna.
Utbildningen öppnar båda ländernas arbetsmarknader för de nya lantmätare som väljer att ta dubbel examen. En svensk student lär sig dansk regleringslagstiftning och en dansk läser svensk egendomsrätt.
– Traditionellt ingår det mer mätning i den danska utbildningen än i vår och mer fastighetsekonomi och fastighetsjuridik i vår utbildning, säger Boo Lilje, ordförande i utbildningsnämnden för lantmäteriprogrammet i Lund.
Ett skäl att danskarna vill ha den här möjligheten är att man hoppas att det ska bli lättare att rekrytera lantmätare från Själland där Lund är en närmare och kanske attraktivare studieort än Aalborg på norra Jylland. I dag rekryteras de flesta danska lantmätare från norra Jylland.
Utbildningen i lantmäteri Lund är den enda i sitt slag i Sverige. Genom avtalet får den ett större studentunderlag och möjlighet till intressanta lärarutbyten.

Frågor besvaras av Boo Lilje på telefon 0410-271 72.

Mats NygrenPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen