Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2006-11-10 13:52

Ulf G. Ahlborgs pris i miljögiftsforskning

Anna Rignell-Hydbom, forskare i yrkes- och miljömedicin vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet har tilldelats Ulf G. Ahlborgs pris i miljögiftsforskning.

Priset tilldelas en eller flera forskare som bearbetat problem med relevans för riskbedömning av persistenta organiska miljöföroreningar inom områdena miljökemi, ekotoxikologi och miljömedicinsk toxikologi. Priset, som instiftades 1999 till minne av Professor Ulf G. Ahlborg, delas ut högst en gång per år.

Anna fick priset för betydande insatser inom Svensk miljögiftsforskning genom doktorsavhandlingen ” Exposure to persistent organochlorine pollutants and male semen function”.

Avhandlingen visar att miljögifter kan skada spermiers funktion och DNA. Fiskare som ätit mycket fet fisk från Östersjön har sämre spermakvalité och det beror antagligen på de höga halter av miljögifter, exempelvis PCB, som de utsätts för.

Anna Rignell-Hydbom har i sin avhandling undersökt om det finns ett samband mellan hög exponering för miljögifter och spermiers funktion. Tidigare studier vid Yrkes- och miljömedicin har visat att fiskare på ostkusten har högre halter av miljögifter i blodet jämfört med fiskare från västkusten. Anna Rignell-Hydbom har undersökt spermakvalitén hos fiskare från båda kuststräckor och resultaten tyder på att det finns ett negativt samband mellan exponering för miljögifter och spermiernas funktion och skador på spermiernas DNA. Studien ingick i ett större EU-projekt, Inuendo, som bland annat omfattar liknande studier på Grönland samt i Polen och Ukraina.


Kontakt: Anna Rignell-Hydbom 046-177280, 070-6204700

Läs mer om avhandlingen:

Katrin StåhlPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo