Meny

Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2006-11-21 13:54

Specifik leverans av läkemedel till tumörer

Mattias Belting, forskare och läkare vid Medicinska fakulteten och onkologen i Lund har fått 3 miljoner kr från IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse.

Beltings forskargrupp studerar hur makromolekyler transporteras till cancerceller. Syftet är att utveckla bättre strategier för specifik leverans av läkemedel till tumören och samtidigt undvika skadliga effekter på frisk vävnad.

Anslaget ska användas till inköp av cellanalysutrustning som kan komma flera andra forskargrupper till nytta som arbetar med liknande frågeställningar inom ett framtida cancercell centrum.

Kontakt: Mattias Belting, 046-178549, mobil 0733-507473Katrin StåhlPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen