Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2006-11-30 08:38

Stamcellstransplantation vid stroke

Stroke är en av de stora folksjukdomarna, med 700 000 nya fall inom EU och 30 000 nya fall i Sverige varje år. Nästan varannan person som behöver sjukhusvård för en neurologisk sjukdom är drabbad av stroke. Därför satsar EU nu 2.3 miljoner euro vilket motsvarar nästan 21 miljoner kronor, på ett projekt om möjligheten att behandla stroke med stamceller.

I projektet, som officiellt startar den 1:e december, ingår en forskargrupp som leds av Professor Patrik Brundin vid Lunds universitet. Han kommer att leda den del av projektet som syftar till att skräddarsy stamcellerna.

Stroke är en sjukdom som inte bara orsakar lidande för den drabbade och dess närmaste utan också orsakar stora kostnader för samhället. I dagsläget finns ingen effektiv behandling för stroke utan de flesta som drabbas blir med tiden bättre av sig själva.

Det finns stora förhoppningar på att olika typer av stamceller ska kunna användas för behandling av sjukdomar. Dock krävs det fortfarande mycket kunskap om cellerna innan de kan användas kliniskt. Målsättningen med EU-projektet, kallat STEMS, är att bestämma möjligheterna och begränsningar med stamceller som behandling av stroke.

I STEMS ingår grupper från Frankrike, Tyskland, Tjeckien, Danmark och Sverige. I Sverige ingår, förutom deltagare från Lunds universitet också Professor Jonas Friséns forskargrupp från Karolinska Institutet samt företaget Cellartis AB i Göteborg som är specialiserat på den typ av stamceller som kallas för ES celler.


För mer information kontakta:
Patrik Brundin – Patrik.Brundin@med.lu.se, EU-projektadm: Birgitta Larsson: 046-222 3171
Jonas Frisén - Jonas.Frisen@ki.se, tel. 08-524 875 62, 08-524 874 96
Johan Hyllner - johan.hyllner@cellartis.com, 031-758 09 02

Katrin StåhlPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo