Du är här

Pressmeddelanden

Universitetsövergripande

Publicerad: 2006-12-14 10:58

Likabehandlingspris till samhällsvetare

Ett brett samhällsvetarprojekt som bland annat stöttar kvinnliga doktorander har fått Lunds universitets likabehandlingspris. Det delades ut på Gamla biskopshuset på torsdagen av prorektor Ann Numhauser-Henning.
Filosofiska institutionen fick ett hedersomnämnande för sina insatser för studenter med dyslexi och andra funktionshinder.

Priset för likabehandling av studenter har inrättats med syfte att hitta nya former som stimulerar till ett aktivt och målinriktat likabehandlingsarbete. Det kan handla om projekt, seminarieserier, hearings etc för att hindra och förebygga diskriminering av studenter på grund av kön, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning eller funktionshinder.
Årets pris går till Samhällsvetenskapliga fakultetens projekt Akadelika. Projektet har tre delar. Den första har varit en feministiskt inriktad seminarieserie med kända gästföreläsare som Karin Widerberg, Berit Ås och Liisa Husu. Serien fortsätter till våren.
Den andra delen är ett ekonomiskt uppsatsbidrag som studenter som skriver examensarbete på C- och D-nivå kan söka. Villkoret är att uppsatsen handlar om jämställdhets- och likabehandlingsfrågor med direkt koppling till samhällsvetenskapliga fakulteten. Studentperspektivet ska stå i fokus och syftet är att bredda kunskapen om de här frågorna också lokalt.
- Hittills har två studenter i sociologi fått bidraget, berättar universitetslektor Björn Badersten, ordförande i ledningsgruppen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Den tredje delen av projektet Akadelika är ett mentorsprogram för att stötta kvinnor i deras yrkesutövning:
- Till en början inriktar vi oss mest på kvinnliga doktorander, men tanken är att alla kvinnor inom fakulteten ska kunna ha mentorer, dvs även kvinnor med administrativa tjänster, säger Björn Badersten.
- Genom sitt samlade grepp om arbetet med att främja jämställdhet och likabehandling, framstår Akadelika som en förebild och inspiration, menar prorektor Ann Numhauser-Henning.

Britta CollbergPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo