Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2006-12-21 09:21

Nya nervceller i en sjuk hjärna


Nervceller som bildats från stamceller i den vuxna, sjuka och skadade hjärnan fungerar som normala nervceller. Det visar forskare vid Lunds universitet i en ny studie, publicerad i den ansedda tidskriften Neuron. De nya nervcellerna verkar också ha en positiv funktion, dvs motverka hjärnans sjukdom.


Ända till mitten av 1990-talet trodde forskarna inte att nervceller över huvud taget kunde nybildas i en vuxen hjärna. Sedan fann man att detta var möjligt, och att nya nervceller kan bildas inte bara i en frisk hjärna utan också i en hjärna som drabbats av sjukdomar och skador. Professor Olle Lindvall, lektor Zaal Kokaia och deras medarbetare i Lund var de första som visade att nya nervceller kunde bildas från den vuxna hjärnans egna stamceller efter ett stroke och vandra in i det skadade området.

Hur dessa nya nervceller fungerar har dock varit oklart. Beter de sig normalt, och är de till nytta eller skada för en sjuk hjärna? Olle Lindvall, lektor Merab Kokaia, doktorand Katie Jakubs m fl har nu i försök på råtta för första gången kunnat ge svar på dessa frågor.

– Vår studie visar att nervceller som bildats från stamceller i en vuxen, epilepsisjuk hjärna utvecklade sig till normala nervceller. Intressant nog kopplade de också upp sig med andra nervceller på ett sätt som visade att de försökte motverka den sjukliga funktionen, säger Olle Lindvall.

Arbetet, som ägt rum inom Sektionen för restorativ neurologi och Stamcellscentrum vid Lunds universitet, är grundforskning men har möjliga kliniska tillämpningar på sikt. Genom att lära sig mer om hur nya nervceller bildas och hur de fungerar kanske man i framtiden kan hjälpa hjärnan till självläkning efter en sjukdom eller skada.

Mer information Olle Lindvall, 0705-171466, olle.lindvall@med.lu.se. Artikeln finns på www.neuron.org.

Ingela BjörckPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo