Meny

Du är här

Pressmeddelanden

Teknik / LTH

Publicerad: 2007-10-15 15:29

Förslag till ny rektor och prorektor vid LTH

Valberedningen föreslår enhälligt Anders Axelsson, professor i kemiteknik, som rektor och Ulla Holst, professor i matematisk statistik, som prorektor för Lunds Tekniska Högskola från första januari 2008.

Anders Axelsson är född 1948 och är sedan 1998 professor i kemiteknik vid LTH. Han har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från LTH 1973 och även examen från dåvarande lärarhögskolan i Malmö 1977. År 1990 disputerade han i kemiteknik och antogs 1997 som docent i kemiteknik vid LTH. Tre år som processingenjör på Supra AB i början av 70-talet följdes av fem år som forskningsledare inom Norsk Hydro under 90-talet. År 2003 verkade Anders som gästprofessor vid Univeristé Paris Sud, Orsay, Frankrike. Sedan 2006 är Anders medlem av LTH:s pedagogiska akademi.

Ulla Holst är född 1946 och är sedan 1999 professor i matematisk statistik vid LTH. Hon har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från LTH 1970 och disputerade i matematisk statistik 1982. År 1990 antogs hon som docent i matematisk statistik också vid LTH. Ulla har under 7 år verkat som studierektor och är sedan 1999 avdelningsföreståndare för Matematisk statistik. Under perioden 1996-2002 har Ulla verkat inom LTHs styrelse och hon har erfarenhet från dåvarande utbildningsnämnd EFD, ledamot i lärarförslagsnämnden (FIME), nuvarande UN3, etc. Hon har verkat nationellt inom såväl HSV som dåvarande NFR.

Den 5 november lägger LTH:s representativa kollegium fram sitt förslag till ny rektor och prorektor. Tidigare år har representativa kollegiet alltid gått på valberedningens förslag. Som sista steg i processen utser formellt Lunds universitets rektor Göran Bexell LTH:s nya ledning.

LTH:s rektor idag är Gunilla Jönson, professor i Förpackningslogistik.

LTH, som bildades 1961, är idag den tekniska fakulteten på Lunds universitet. Med 7000 studenter och 1400 anställda är LTH Sveriges tredje största lärosäte för högre teknisk utbildning.
Läs valberedningens motivering här (pdf): http://www.lth.se/fileadmin/lth/anstallda/valfragor/RektorProrektorLTH_Motivering.pdf
Högupplöst bild på Anders Axelsson: http://www.lth.se/fileadmin/lth/media/anders_axelsson.JPG (fotograf är Mats Nygren)

Högupplöst bild på Ulla Holst: http://www.lth.se/fileadmin/lth/media/ulla_holst.JPG (fotograf är Göran Olsson)

Läs mer om valprocessen här: www.lth.se/anstalld/valfraagor/

Alla frågor hänvisas till valberedningens ordförande Nina Reistad: universitetslektor, tel: 046-222 34 74, Mobil: 070 5205771, nina.reistad@fysik.lth.se .
Kristina LindgärdePressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen