Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2007-11-09 13:36

Forskare och läkare från Shanghai besöker universitetet och universitetssjukhusen

Nyligen besökte delegationer från universitetssjukhusen i Skåne och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet partneruniversitet Fudan University och Huashan hospital i Shanghai. Den 11-14 november återgäldar deras kinesiska kollegor besöket. Organisation och ledning av sjukvård är huvudämnet dagarna.

- Syftet är att stärka samarbetet mellan de kinesiska och svenska universitetssjukhusen och de medicinska fakulteterna, säger professor chefläkare Carl-David Agardh, Universitetssjukhuset MAS om besöket från Fudan University på UMAS
Det kan leda till ett ökat forskningssamarbete med en viktig samarbetspartner.

- Samarbetet med våra kollegor i Fudan är genuint roligt och givande för båda parter, berättar Ingalill Rahm Hallberg, professor i vårdvetenskap. De har inte minst ett stort befolkningsunderlag som underlättar forskning kring ovanliga sjukdomar som vi sällan ser i Sverige. Vi har mycket att lära dem om sättet vi arbetar på genom till exempel temaarbete och öppenvård.

Besöket inleds med en introduktion i det svenska sjukvårdssystemet av planeringschef Thomas Ekström och Juan Merlo professor i folkhälsovetenskap. Dessutom ges presentationer av utbildning inom den svenska sjukvården och arbete i tvärprofessionella team, av bland annat Ingalill Rahm Hallberg.

På Universitetssjukhuset i Lund tar forskningschefen, professor Karl Obrant, emot. Gästerna får en inblick i arbetet med patientsäkerhet och besöker Område akutsjukdomar, där Bo Erwander är verksamhetschef.

Delegationen får också tillfälle att besöka Practicum, ett av Europas största medicinska träningscentra, och dess verksamhetschef, professor Ingemar Ihse. Besöket avslutas med ett besök på NKO, nationellt register för rörelseorganens sjukdomar, som presenteras av professor Lars Lidgren.

Sista dagen görs det studiebesök på UMAS med bland annat besök på Simulatorcentrum. UMAS multidisciplinära diabetesvård presenteras av verksamhetschef Martin Ridderstråle, Endokrinologiska kliniken och professor Carl-David Agardh. Sjukhuset visar också hur personer med hjärtinfarkt behandlas, allt från vården utanför sjukhuset vid insjuknandet till det intensiva omhändertagandet efter ankomsten till UMAS.


Ytterligare information
Professor Carl-David Agardh 040-336563
Planeringschef Thomas Ekström 040-336038
Professor Karl Obrant 046-17 27 03
Professor Ingemar Ihse 0706-94 05 45
Professor Ingalill Rahm Hallberg 0702-140355

PS Du vet väl om att Universitetssjukhusen och Medicinska Fakulteten har en gemensam förteckning över 600 experter och som är tillgänglig för journalister. Läs om expertlistan på http://www.expertlista.usil.se/

Katrin StåhlPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo