Du är här

Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Publicerad: 2007-11-13 10:44

Forskningslyft för Biologiska museerna

De Biologiska museerna vid Lunds universitet får totalt 18,5 miljoner kronor i anslag från ArtDatabanken för fortsatt föremålsregistrering och forskning 2008 – 2010.

Av anslagen är 12,9 miljoner kronor museistöd, främst avsedda för anställning av fyra museiintendenter och två museiassistenter. Två stora samarbetsprojekt får även stöd. Det ena är ”Sveriges virtuella herbarium” dvs en digitalisering så att floran kan synliggöras på nätet. Det andra gäller registreringen av Biologiska museernas stora insektssamlingar. Medlen ska främst användas till fortsatt personalförstärkning och driftskostnader.

- Vi i Lund ska tillsammans med fyra andra partners arbeta med att registrera storsvampar; det finns ca 5000 arter i Sverige, säger Biologiska museernas chef, professor Ingvar Kärnefelt, och fortsätter:

- Våra insektssamlingar är mycket stora. Totalt rör det sig om ca tio miljoner exemplar. Det är en enorm arbetsinsats att överföra samlingarna till databaser. Framför allt är det viktigt att registrera våra typexemplar, dvs de referensexemplar som är normen för hur en art är beskaffad och som nya fynd måste jämföras med.

De Biologiska museerna får också anslag för en särskild, treårig forskartjänst samt en gästforskare på ett år.

De Biologiska museerna har fortfarande en viss utställningsverksamhet men merparten av arbetsinsatsen gäller att ta hand om och gå igenom de stora samlingarna. ArtDatabanken dokumenterar den biologiska mångfalden i Sverige. Totalt finns det mer än 50 000 flercelliga växt, djur- och svamparter i Sverige. ArtDatabanken svarar också för rödlistning av arter som hotas av utrotning. Rödlistan omfattar f n 3 653 arter.

Göran FrankelPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo