Meny

Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2007-11-16 12:44

Välkänt läkemedel kan få ny funktion

Två varianter av ett läkemedel som redan används kliniskt sedan många år kan få nya användningsområden. En grupp unga hjärnforskare vid Medicinska fakulteten i Lund hoppas att det kan bidra till att reducera de skador i hjärnan som en stroke, traumatisk hjärnskada eller epilepsi orsakar.

Det handlar om att försöka kontrollera en mekanism i hjärnans celler som man tror ställer till med stor skada och i värsta fall kan orsaka celldöd hos den som drabbas av en hjärnskada.

– Det är en mekanism som många forskare tidigare inte ansett ha någon viktig funktion eller ens existera i mitokondrierna i hjärnans celler, säger Magnus Hansson, läkare och doktorand på avdelningen för experimentell hjärnforskning vid Lunds universitet.

Mitokondrien brukar kallas för cellens kraftstation, då det är i den som syre och näringsämnen förbränns till koldioxid och vatten. Skulle mitokondriens normala funktioner störas riskerar cellen att skadas eller i värsta fall dö.

Med hjälp av Cyklosporin A, ett läkemedel som funnits i många år och som kliniskt används för att förhindra avstötning av transplanterade organ, tror sig lundaforskarna kunna reducera den nämnda mekanismens skadeverkningar.

– Vi försöker få fram ett nytt preparat som har specifika egenskaper för att blockera den här mekanismen. Därför har vi utvärderat 20 olika varianter av cyklosporinmolekylen. Ett nytt användningsområde för ett redan välkänt läkemedel, säger Magnus Hansson som i sin doktorsavhandling ”Mitochondrial permeability transition following calcium overload – Its role in neuronal cell death and potential as a pharmacological target” presenterar två intressanta kandidater, som båda har de önskade egenskaperna.

– De har kvar sin förmåga att skydda mitokondrierna i cellen men saknar de immunhämmande egenskaperna. Dessa läkemedel har därmed en stabiliserande effekt på mitokondrien som ökar cellens tålighet, säger Magnus Hansson.

Cyklosporin A och en av de två varianter som lundaforskarna identifierat, intresserar också den amerikanska armén. I samarbete med kollegor i USA har lundaforskarna också gjort två studier på djurmodeller som visat att Cyklosporin A kan påverka ALS

Läs mer om Magnus Hansson och hans samarbete med amerikanska forskarkollegor i Olle Dahlbäcks artikel: http://www.med.lu.se/klinvetlund/forskning/klinisk_forskning_i_fokus/magnus_hansson

Magnus Hansson disputerar i ämnet experimentell hjärnforskning den 17 november, kl 09.15, Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, BMC A13, Sölvegatan 17 i Lund.

Kontakt:
Magnus Hansson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, tel: 046-2220605, 0707-946262, magnus.hansson@med.lu.se
Olle Dahlbäck, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, tel: 070-5201505, olle.dahlback@med.lu.se

Katrin StåhlPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen