Du är här

Pressmeddelanden

Universitetsövergripande

Publicerad: 2007-11-29 13:06

Lunds universitet får tre nya forskarskolor

Nu stärks och stimuleras den naturvetenskapliga forskningen vid Lunds universitet. Vetenskapsrådet har nämligen beviljat driftmedel till tre stora forskarskolor inom det naturvetenskapliga området. Totalt har Vetenskapsrådet haft 63 ansökningar om forskarskolor från hela landet att ta ställning till. I slutändan beviljades medel till 19 forskarskolor.

Det handlar om stora satsningar som sträcker sig över en femårsperiod. Två av de nya lundensiska forskarskolorna är knutna till Kemicentrum. Den ena är fokuserad på molekylär proteinvetenskap och har universitetslektor Cecilia Hägerhäll som samordnare. Den andra kommer att koncentrera sig på biologiska metallcentra med universitetslektor Ebbe Nordlander som samordnare. En tredje forskarskola ska ägna sig åt genomisk ekologi med professor Christer Löfstedt vid Ekologiska institutionen som samordnare.
Forskarskolorna ska stärka forskarutbildningen inom nya områden, främja mångvetenskap och öka samverkan. Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att utlysa stöd till ett antal forskarskolor under 2007. Det övergripande målet för satsningen har varit att höja kvaliteten på svensk forskarutbildning. Den slutliga prioriteringen har gjorts av en ämnesövergripande panel.
- För oss i panelen har det varit angeläget att forskarskolorna som finansieras ska ha en bred förankring i sina utbildningsmiljöer men samtidigt bidra till förnyelse, betonar Anne-Marie Qvarfort, ordförande och allmänrepresentant i den ämnesövergripande nämnden.
Totalt läggs 40 miljoner kronor per år på satsningen. Bidragsbeloppet per ansökan kan uppgå till högst 2,5 miljoner kronor per år under högst fem år. Av de 19 beviljade forskarskolorna finns elva inom naturvetenskap och teknik, fyra inom humaniora och samhällsvetenskap, tre inom medicin och en inom utbildningsvetenskap.

Göran FrankelPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo