Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Pressmeddelanden

Universitetsövergripande

Publicerad: 2007-12-11 10:46

Forskare granskar forskarbloggarna

Erik Philip-Sörensens Stiftelse delar nu ut 3,2 miljoner kronor i forskningsanslag inom humanistisk och genetisk forskning. Merparten av de forskare som stöds finns vid Lunds universitet. Det största enskilda anslaget är på 470 000 kr och går till Birgitta Olander vid Institutionen för kulturvetenskaper. I ett samarbete med Forskningspolitiska institutet och Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskaperna ska forskarsamhällets interna kommunikationsmönster undersökas men också dess kommunikation med omvärlden, t ex i form av bloggar.

Ett annat stort anslag går till etnologen Susanne Lundin. Hon får 260 000 kr för att driva ett projekt om vad som är normalt eller avvikande, friskt eller sjukt, i ljuset av vår växande kunskap om arvsanlagen. Bland de övriga anslagen kan man notera ett litteraturvetenskapligt projekt för att studera ”deckardrottningar” på 50-talet – framför allt Maria Lang – och vår tids ”deckardrottningar” som Camilla Läckberg och Liza Marklund. För detta får Sara Kärrholm 200 000 kr. Bland de genetiska projekten finns bl a David Gisselssons genetiska analyser på encellsnivå av tumörer hos barn.
Vidare får Marita Cohn, Lena Ghatnekar och Torbjörn Säll på Institutionen för cell- och organismbiologi stöd för olika projekt, likaså Xialong Fan på Institutionen för kliniska vetenskaper. Andra anslag går till Charlotte Hagström, Etnologiska institutionen, Thomas Malm, Humanekologiska avdelningen, Johannes Persson, Filosofiska institutionen samt Lars Ragvald, Språk- och Litteraturcentrum.
Ett antal forskare vid andra universitet får också stöd, nämligen Hanna Johannesson och Matthew Webster vid Uppsala universitet, Per Stenberg vid Umeå universitet och Gun Werlemark vid SLU i Balsgård.

Göran FrankelPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen