Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2007-12-12 09:09

Ny diagnosmetod för svår cancersjukdom


Mantelcellslymfom är en mycket aggressiv blodcancer som oftast drabbar äldre män. Om behandlingen kan hjälpa patienterna att överleva beror bland annat på hur snabbt sjukdomen gått att identifiera. En forskargrupp vid Lunds universitet har nu hittat ett nytt sätt att ställa diagnos på mantelcellslymfom.


Den nya metoden, som ska föras in i rutinerna på Universitetssjukhuset i Lund, använder sig av ”biomarkörer” – faktorer i kroppen som är specifika för den aktuella sjukdomen. Den är ett resultat av forskningen inom Create Health, ett stort forskarsamarbete vid Lunds universitet som stöds av Stiftelsen för strategisk forskning och Wallenbergstiftelsen.

I Create Health samarbetar forskargrupper från universitetets medicinska, tekniska och naturvetenskapliga fakulteter samt cancerläkarna på Universitetssjukhuset. Arbetets övergripande mål är att med avancerad bioteknik sålla fram proteiner och gener som kan fungera som biomarkörer, dvs visa om en viss patient är frisk eller har cancer, och i det senare fallet i vilket stadium sjukdomen befinner sig.

En mängd lovande projekt är i gång, men det som gäller mantelcellslymfom har kommit längst på vägen mot praktisk tillämpning på patienter. Forskaren Sara Ek och hennes medarbetare har genom att studera mer än 55 000 gener hittat de som är specifika för just denna sjukdom. Hon har i nästa steg lyckats identifiera de proteiner som tillverkas av sjukdomsgenerna. Det är ett av dessa proteiner som kan fungera som biomarkör, dvs visa om en viss patient drabbats av mantelcellslymfom.

– I samarbete med patologerna håller vi nu på att föra in den nya diagnosmetoden i rutinerna för undersökning av lymfomprover. På sikt kan kanske den ökade kunskapen om de proteiner som är aktiva i sjukdomen också leda till nya behandlingsmetoder, säger professor Carl Borrebaeck som är programdirektör för Create Health.

Överläkaren på patologen, docent Michael Dictor, instämmer.

– Det aktuella proteinet Sox11 har visat sig vara en mycket känslig och specifik markör för mantelcellslymfom, och ger också en möjlig ny bild av tumörens uppkomst, säger han.

Mer information www.createhealth.lth.se samt Sara Ek, 046-2223824 och Sara.Ek@immun.lth.se, och Carl Borrebaeck, 046-2229613 eller 0708-21 83 30, Carl.Borrebaeck@immun.lth.se

Ingela BjörckPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen