Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nätverk

Universitas 21

Universitas 21 (U21) är ett globalt nätverk som består av 25 forskningsintensiva, heltäckande och framstående universitet i 16 länder.

Nätverket syftar till att uppmuntra och underlätta rörlighet mellan medlemsuniversiteten samt skapa förutsättningar för samverkans- och utvecklingsprojekt inom utbildning, forskning och administration. Nätverket underlättar också informationsutbyte, spridning av best practice och expertkunskap.

Universitas 21:s webbplats

League of European Research Universities – LERU

LERU grundades 2002 av några av Europas främsta universitet, bland annat universiteten i

 • Cambridge,
 • Oxford,
 • Helsingfors och
 • Heidelberg.

Syftet med LERU är att stärka europeisk forskning, utbildning och innovation samt att utveckla best practice genom ömsesidigt utbyte av erfarenheter. 

Ett medlemskap i LERU kräver en särskild inbjudan. Kriterier för medlemskap är forskningsvolym, hög kvalitet i utbildning på forskarnivå, och så kallad peer-recognised academic excellence. Lunds universitet blev invalt 2006.

LERU:s webbplats

Scholars at Risk – SAR

Sedan hösten 2014 är Lunds universitet medlem i Scholars at Risk (SAR) – ett nätverk med fler än 250 medlemmar i 30 länder.

Nätverket arbetar för att hjälpa hotade akademiker och globalt främja akademisk frihet. Dessa värderingar stämmer väl in med Lunds universitets värderingar om mänskliga rättigheter, respekt, tolerans och att vara en kritisk röst.

Lunds universitet har tillsammans med övriga svenska medlemmar

 • Göteborgs universitet,
 • Högskolan Dalarna,
 • Malmö högskola,
 • Stockholms universitet och
 • Uppsala universitet

startat ett svenskt SAR-nätverk.

Lunds universitet deltar i nätverkets olika arrangemang, exempelvis konferenser och mässaktiviteter både nationellt och internationellt.

Universitetet är också aktivt i uppbyggnaden av det nationella SAR-nätverket samt fungerar som stöd för nya svenska medlemsuniversitet.

Scholars at Risk-nätverkets webbplats

Utrecht-nätverket

Utrechtnätverket är ett europeiskt nätverk som består av 31 universitet i 28 länder. Syftet med nätverket är att:

 • uppmuntra och underlätta rörlighet mellan medlemsuniversiteten
 • skapa förutsättningar för samverkans- och utvecklingsprojekt inom utbildning, forskning och administration
 • underlätta informationsutbyte, spridning av best practices och expertkunskap.

Nätverket omfattar

 • främst studentutbyte, men också
 • personalutbyte,
 • internationalisering av kursplaner,
 • gemensamma kurser,
 • dubbla examina och
 • gemensamma doktorsexamina (joint doctorates) samt
 • sommarskolor.

Utrechtnätverkets webbplats

Nordlys

Nordlys är ett ämnesövergripande nätverk inom Nordplusprogrammet där 36 universitet i Norden deltar. Nordlys vänder sig till studenter och lärare som vill studera eller verka inom ämnesområden där den egna institutionen inte har nätverk/avtal med universitet inom de övriga nordiska länderna.

Nordlys webbplats

Southern African–Nordic Centre – SANORD

SANORD är en medlemsorganisation som består av universitet från Norden och södra Afrika. Syftet med nätverket är att underlätta, utvidga och stärka samarbeten och kontakter mellan högre lärosäten i Södra Afrika och Norden. SANORD bildades år 2007 och har medlemsuniversitet i följande länder:

 • Botswana
 • Danmark
 • Finland
 • Malawi
 • Namibia
 • Norge
 • Sverige
 • Sydafrika
 • Zambia
 • Zimbabwe

SANORD koordineras från sekretariatet på University of the Western Cape, Sydafrika.

Svenska medlemmar i SANORD är:

 • Göteborgs universitet
 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Lunds universitet
 • Nordiska Afrikainstitutet och
 • Uppsala universitet.

SANORD:s webbplats

Swedish South Asian Studies Network – SASNET

SASNET är en interdisciplinär plattform för forskning, utbildning och information om Sydasien, med uppdrag att stimulera svenska forskare att samarbeta med forskare både i Sydasien och globalt.

SASNET finansieras av Lunds universitet men är en resurs för forskare och studenter även vid andra lärosäten i Sverige och Norden.

SASNET:s webbplats

 

Sidansvarig:

kontaktinformation

Universitas 21
Ulrika Qvist Mathiesen
ulrika [dot] qvist_mathiesen [at] er [dot] lu [dot] se


Telefon:
046-222 83 12
 

LERU
Cecilia Gagné
Cecilia [dot] Gagne [at] fs [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 30 32
 

Utrechtnätverket
Elisabeth Axell
Elisabeth [dot] Axell [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 32 94
 

Nordlys
Elisabeth Axell
Elisabeth [dot] Axell [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 32 94
 

SANORD och Scholars at Risk
Pär Svensson
Par [dot] Svensson [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 77 42
 

SASNET
sasnet [at] sasnet [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 73 40

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen