Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nätverk

Universitas 21 – U21

Universitas 21 är ett globalt nätverk som består av 25 forskningsintensiva, heltäckande och framstående universitet i 16 länder.

Nätverket syftar till att uppmuntra och underlätta rörlighet mellan medlemsuniversiteten samt skapa förutsättningar för samverkans- och utvecklingsprojekt inom utbildning, forskning och administration. Nätverket underlättar också informationsutbyte, spridning av bästa praxis och expertkunskap.

Universitas 21:s webbplats

League of European Research Universities – LERU

LERU grundades 2002 av några av Europas främsta universitet, bland annat universiteten i

 • Cambridge
 • Oxford
 • Helsingfors och
 • Heidelberg.

Syftet med LERU är att stärka europeisk forskning, utbildning och innovation samt att utveckla bästa praxis genom utbyte av erfarenheter. 

Ett medlemskap i LERU kräver en särskild inbjudan. Kriterier för medlemskap är forskningsvolym, hög kvalitet i utbildning på forskarnivå, och så kallad peer-recognised academic excellence. Lunds universitet blev invalt 2006.

Lunds universitets webbinformation om LERU på blogg.lu.se

LERU:s webbplats

Scholars at Risk

Lunds universitet arbetar för att kunna ta emot hotade akademiker. Sedan hösten 2014 är universitetet medlem i Scholars at Risk – ett nätverk med fler än 250 medlemmar i 30 länder, som arbetar för att stödja hotade akademiker och främja global akademisk frihet. Detta ligger helt i linje med universitetets värderingar om mänskliga rättigheter, respekt, tolerans och att vara en kritisk röst.

Vi har i egen regi anordnat en föreläsning på temat hotade akademiker, och deltar i nätverkets olika arrangemang såsom konferenser och mässaktiviteter både nationellt och internationellt.

Universitetet deltar också i uppbyggnaden av ett svenskt nätverk samt fungerar som stöd för nya svenska medlemsuniversitet.

Scholars at Risk-nätverkets webbplats

Utrecht-nätverket

Utrechtnätverket är ett europeiskt nätverk som består av 31 universitet i 28 länder. Syftet med nätverket är att:

 • uppmuntra och underlätta rörlighet mellan medlemsuniversiteten
 • skapa förutsättningar för samverkans- och utvecklingsprojekt inom utbildning, forskning och administration
 • underlätta informationsutbyte, spridning av best practices och expertkunskap.

Nätverket omfattar

 • främst studentutbyte, men också
 • personalutbyte,
 • internationalisering av kursplaner,
 • gemensamma kurser,
 • dubbla examina och
 • gemensamma doktorsexamina (joint doctorates) samt
 • sommarskolor.

Utrechtnätverkets webbplats

Nordlys

Nordlys är ett ämnesövergripande nätverk inom Nordplusprogrammet där 36 universitet i Norden deltar. Nordlys vänder sig till studenter och lärare som vill studera eller verka inom ämnesområden där den egna institutionen inte har nätverk/avtal med universitet inom de övriga nordiska länderna.

Nordlys webbplats

Southern African–Nordic Centre – SANORD

SANORD är en medlemsorganisation som består av universitet från Norden och södra Afrika. Syftet med nätverket är att underlätta, utvidga och stärka samarbeten och kontakter mellan högre lärosäten i södra Afrika och Norden. SANORD koordineras från sekretariatet på University of the Western Cape, Sydafrika.

Nätverket bildades år 2007 och har medlemsuniversitet i följande länder:

 • Botswana
 • Danmark
 • Finland
 • Malawi
 • Namibia
 • Norge
 • Sverige
 • Sydafrika
 • Zambia
 • Zimbabwe

SANORD:s webbplats

Swedish South Asian Studies Network – SASNET

SASNET är en tvärvetenskaplig plattform för forskning, utbildning och information om Sydasien, med uppdrag att stimulera svenska forskare att samarbeta med forskare både i Sydasien och globalt.

SASNET finansieras av Lunds universitet men är en resurs för forskare och studenter även vid andra lärosäten i Sverige och Norden.

SASNET:s webbplats

 

Sidansvarig:

kontaktinformation

Universitas 21
Ulrika Qvist Mathiesen
ulrika [dot] qvist_mathiesen [at] er [dot] lu [dot] se


Telefon:
046-222 83 12
 

LERU
Cecilia Gagné
Cecilia [dot] Gagne [at] fs [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 30 32
 

Utrechtnätverket
Petra Moser-Nørgaard
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon:
046-222 47 53


Nordlys
Petra Moser-Nørgaard
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon:
046-222 47 53


SANORD och Scholars at Risk
Pär Svensson
Par [dot] Svensson [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 77 42
 

SASNET
sasnet [at] sasnet [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 73 40

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen