Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samarbetsprogram

utbyten och praktik för studenter och personal

Internationell student med paraply och väska

Erasmus+

EU:s samarbetsprogram inom högre utbildning heter Erasmus+. Erasmus+ trädde i kraft 2014 och sträcker sig fram till 2020. Programmet ger möjlighet till internationella utbyten, strategiska samarbetsprojekt och stöd för policyförändring.

Delprogram inom Erasmus+ inkluderar bland annat Erasmus+ gemensamma masterprogram, kapacitetsuppbyggnadsprojekt, kunskapsallianser, strategiska partnerskap, utbytesmobilitet och utomeuropeisk mobilitet.

Läs mer om Erasmus+ på EU:s webbplats


Gemensamma masterprogram

Erasmus+ gemensamma masterprogram ger stöd till att utveckla gemensamma masterprogram, samt stipendier till studenter för att delta i något av de program som erbjuds.

För att kunna göra en ansökan om gemensamt masterprogram måste man vara minst tre lärosäten från tre olika programländer. Det finns även möjlighet att samarbeta med lärosäten från andra länder.

Programmen innefattar en obligatorisk mobilitet i minst två länder inom konsortiet.

Kontaktperson: Patricia Tennberg, se vidare under Kontaktinformation

Läs mer om gemensamma masterprogram på EU:s webbplats


Kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Kapacitetsuppbyggnadsprojekten ger stöd till att utveckla gemensamma projekt för att utveckla nya kurser, läroplaner, utbildningscentra, högskoleadministration eller nationella utbildningsreformer.

De bidrar också till moderniseringen av den högre utbildningen och till en demokratisk utveckling i partnerländerna.

Universitet och högskolor, enskilt eller i samarbete med flera lärosäten, kan söka medel för samarbete med Erasmus+ partnerländer i hela världen.

Kontaktperson: Elisabeth Axell, se vidare under Kontaktinformation

Läs mer om kapacitetsuppbyggnadsprojekten på EU:s webbplats

 

Kunskapsallianser

Delprogrammet Kunskapsallianser handlar om projekt som fokuserar på samarbetet mellan universitet/högskolor och företag.

Exempel på aktiviteter är utveckling av nya metoder för lärande, utveckling av program och aktiviteter i samarbete med företag, kursutveckling i samarbete med företag, införande av ett starkare fokus på entreprenörskap inom utbildning, etc.

Inom kunskapsalliansprojekten ska man vara minst 6 partners från minst 3 olika programländer, varav minst 2 ska vara universitet/högskola och minst 2 ska vara företag.

Kontaktperson: Niklas Nannskog, se vidare under Kontaktinformation

Läs mer om kunskapsallianser på EU:s webbplats

 

Strategiska partnerskapsprojekt

Inom delprogrammet strategiska partnerskap finns det möjlighet för universitet och högskolor att söka projekt tillsammans med andra lärosäten eller tillsammans med företag, organisationer eller myndigheter.

Exempel på aktiviteter som man kan ansöka om medel för är gemensam kursutveckling, konferenser, intensivprogram, kompetensutvecklingsinsatser, och erfarenhetsutbyten. Man ska vara minst tre partners från tre olika programländer som gör en ansökan tillsammans.

Kontaktperson: Niklas Nannskog, se vidare under Kontaktinformation

Läs mer om strategiska partnerskap på utbyten.se

 

Utbytesmobilitet

Utbytesmobiliteten inom Erasmus+ baseras på bilaterala avtal mellan lärosäten. Avtalen ligger till grund för utbyte för studenter och lärare, som i sin tur kan få stipendium när de åker på utbyte.

Det finns även stipendier för studenter som gör praktik och för administrativ personal.

En nyhet inom Erasmus+ är att utbytesmobiliteten även omfattar bilateralt samarbete med lärosäten utanför Europa.

Programmet verkar för ökad internationell rörlighet bland studenter och lärare, ökad öppenhet och för att akademiska studier och kvalifikationer tillgodoräknas.

Finansieringen rör framför allt samarbetet mellan europeiska lärosäten, men det finns även viss finansiering för samarbete med lärosäten utanför Europa.

Kontaktperson: Elisabet Axell, se vidare under Kontaktinformation

Läs mer om Erasmus+ utbytesmobilitet på utbyten.se


Utomeuropeisk mobilitet

Programmet utomeuropeisk mobilitet – International Credit Mobility – ger möjlighet till samarbeten och utbyten mellan Lunds universitet och så kallade partnerländer (utomeuropeiska länder som deltar i vissa delar av Erasmus+). Ett bilateral avtal ligger till grund för utbyte för studenter och lärare, som i sin tur kan få stipendium när de åker på mobilitet.

Undervisande personal vid lärosäten får möjlighet att undervisa vid ett lärosäte i ett annat land. Det är även möjligt att jobbskugga eller att genomföra andra former av kompetensutbyte för både undervisande och icke-undervisande personal.

Lärosäten kan även bjuda in anställda från ett företag eller annan organisation att undervisa.

Studerande på alla nivåer:

  • grundnivå,
  • avancerad nivå och
  • forskarnivå

kan studera mellan 3–12 månader i ett annat land.

Kontaktperson: Petra Moser-Nørgaard, se vidare under Kontaktinformation

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram som syftar till att stärka samarbete med universitet i utvecklingsländer.

Genom detta program kan man söka medel för planeringsresor samt för lärar- och studentutbyte.

Programmet finansieras av Sida och administreras av Universitets- och högskolerådet.

Läs mer om Linneaus-Palme på utbyten.se

Minor Field Studies – MFS

Programmet erbjuder studenter praktisk erfarenhet från ett utvecklingsland som en förberedelse för att verka i globala sammanhang.
Lärosätena får ett bredare internationellt nätverk och ökar därmed möjligheten att etablera och stärka de internationella kontakterna.
 
Universitets- och högskolerådet (UHR) har nyligen ändrat förutsättningarna för programmet, och det är ännu oklart om LU-studenter kommer att hinna söka stipendiet för praktik under VT17.

Läs mer om Minor Field Studies på Universitets- och högskoleämbetets webbplats

Nordic Master-programmet

Nordiska ministerrådets program Nordic Master stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå.

En grundförutsättning för stöd är att minst tre lärosäten från minst tre olika nordiska länder och/eller de självstyrande områdena (Färöarna, Grönland och Åland) deltar i programmet varav en som koordinator. Studenterna kan komma från hela världen.

Medel på upp till 1,5 miljoner danska kronor från Nordiska ministerrådet anslås till att utveckla ett Nordic Master-program.

Ansökan om stöd till att upprätta masterprogram görs till Center för internationell mobilitet (CIMO) i Finland.

Läs mer om ansökan på CIMO:s webbplats

Se utlysningar av nya masterprogram på nordicmaster.org
 
Kontaktperson: Patricia Tennberg, se vidare under Kontaktinformation

Nordplus

Nordplusprogrammet är Nordiska ministerrådets program för att stödja samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna.

Nordplus ska bidra till att stärka gemenskapen och den nordisk-baltiska identiteten med utgångspunkt i ländernas historiska, kulturella och demokratiska samhörighet.

Programmet stöder mobilitet, särskilda projekt och nätverksaktiviteter i Norden och Baltikum och erbjuder också bland annat student- och lärarstipendier.

Läs mer på Nordplusonline

 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Externa relationer
er [at] er.lu.se

Fax:
046-222 41 11

Besöksadress:
Stora Algatan 4, Lund

Karta

Postadress:
Box 117, 221 00 Lund

ERASMUS+

Gemensamma masterprogram
Patricia Tennberg
patricia.tennberg [at] er.lu.se

Telefon:
046-222 38 60

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt
Miguel Cornejo Herrera
miguel.cornejo_herrera [at] er.lu.se

Telefon:
046-222 93 83


Kunskapsallianser,
Strategiska partnerskapsprojekt

Niklas Nannskog
niklas.nannskog [at] er.lu.se

Telefon:
046-222 45 03


Utbytesmobilitet
Petra Moser-Nørgaard
petra.moser-norgaard [at] er.lu.se

Telefon:
046-222 47 53


Utomeuropeisk mobilitet
Niklas Nannskog
niklas.nannskog [at] er.lu.se

Telefon:
046-222 45 03

 

ÖVRIGA SAMARBETSPROGRAM


Linnaeus-Palme
Henrik Hofvendahl
Henrik.Hofvendahl [at] er.lu.se

Telefon:
046-222 30 15
 

Nordic Master
Patricia Tennberg
patricia.tennberg [at] er.lu.se
Telefon:
046-222 38 60


Nordplus
Petra Moser-Nørgaard
petra.moser-norgaard [at] er.lu.se

Telefon:
046-222 47 53

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu.se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen