Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samarbetsprogram

utbyten och praktik för studenter och personal

Internationell student med paraply och väska

Erasmus+

EU:s samarbetsprogram inom högre utbildning heter Erasmus+. Erasmus+ trädde i kraft 2014 och sträcker sig fram till 2020. Programmet ger möjlighet till internationella utbyten, strategiska samarbetsprojekt och stöd för policyförändring.

Delprogram inom Erasmus+ inkluderar bland annat Erasmus+ gemensamma masterprogram, kapacitetsuppbyggnadsprojekt, kunskapsallianser, strategiska partnerskap, utbytesmobilitet och utomeuropeisk mobilitet.

Läs mer om Erasmus+ på EU:s webbplats


Gemensamma masterprogram

Erasmus+ gemensamma masterprogram ger stöd till att utveckla gemensamma masterprogram, samt stipendier till studenter för att delta i något av de program som erbjuds.

För att kunna göra en ansökan om gemensamt masterprogram måste man vara minst tre lärosäten från tre olika programländer. Det finns även möjlighet att samarbeta med lärosäten från andra länder.

Programmen innefattar en obligatorisk mobilitet i minst två länder inom konsortiet.

Kontaktperson: Patricia Tennberg, se vidare under Kontaktinformation

Läs mer om gemensamma masterprogram på EU:s webbplats


Kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Kapacitetsuppbyggnadsprojekten ger stöd till att utveckla gemensamma projekt för att utveckla nya kurser, läroplaner, utbildningscentra, högskoleadministration eller nationella utbildningsreformer.

De bidrar också till moderniseringen av den högre utbildningen och till en demokratisk utveckling i partnerländerna.

Universitet och högskolor, enskilt eller i samarbete med flera lärosäten, kan söka medel för samarbete med Erasmus+ partnerländer i hela världen.

Kontaktperson: Hugo Bragioni, se vidare under Kontaktinformation

Läs mer om kapacitetsuppbyggnadsprojekten på EU:s webbplats

 

Kunskapsallianser

Delprogrammet Kunskapsallianser handlar om projekt som fokuserar på samarbetet mellan universitet/högskolor och företag.

Exempel på aktiviteter är utveckling av nya metoder för lärande, utveckling av program och aktiviteter i samarbete med företag, kursutveckling i samarbete med företag, införande av ett starkare fokus på entreprenörskap inom utbildning, etc.

Inom kunskapsalliansprojekten ska man vara minst 6 partners från minst 3 olika programländer, varav minst 2 ska vara universitet/högskola och minst 2 ska vara företag.

Kontaktperson: Niklas Nannskog, se vidare under Kontaktinformation

Läs mer om kunskapsallianser på EU:s webbplats

 

Strategiska partnerskapsprojekt

Inom delprogrammet strategiska partnerskap finns det möjlighet för universitet och högskolor att söka projekt tillsammans med andra lärosäten eller tillsammans med företag, organisationer eller myndigheter.

Exempel på aktiviteter som man kan ansöka om medel för är gemensam kursutveckling, konferenser, intensivprogram, kompetensutvecklingsinsatser, och erfarenhetsutbyten. Man ska vara minst tre partners från tre olika programländer som gör en ansökan tillsammans.

Kontaktperson: Niklas Nannskog, se vidare under Kontaktinformation

Läs mer om strategiska partnerskap på utbyten.se

 

Utbytesmobilitet

Utbytesmobiliteten inom Erasmus+ baseras på bilaterala avtal mellan lärosäten. Avtalen ligger till grund för utbyte för studenter och lärare, som i sin tur kan få stipendium när de åker på utbyte.

Det finns även stipendier för studenter som gör praktik och för administrativ personal.

En nyhet inom Erasmus+ är att utbytesmobiliteten även omfattar bilateralt samarbete med lärosäten utanför Europa.

Programmet verkar för ökad internationell rörlighet bland studenter och lärare, ökad öppenhet och för att akademiska studier och kvalifikationer tillgodoräknas.

Finansieringen rör framför allt samarbetet mellan europeiska lärosäten, men det finns även viss finansiering för samarbete med lärosäten utanför Europa.

Kontaktperson: Elisabet Axell, se vidare under Kontaktinformation

Läs mer om Erasmus+ utbytesmobilitet på utbyten.se


Utomeuropeisk mobilitet

Programmet utomeuropeisk mobilitet – International Credit Mobility – ger möjlighet till samarbeten och utbyten mellan så kallade programländer (länder i Europa som deltar i Erasmus+-samarbetet) och så kallade partnerländer (utomeuropeiska länder som deltar i vissa delar av Erasmus+).

Undervisande personal vid lärosäten får möjlighet att undervisa vid ett lärosäte i ett annat land. Det är även möjligt att jobbskugga eller att genomföra andra former av kompetensutbyte för både undervisande och icke-undervisande personal.

Lärosäten kan även bjuda in anställda från ett företag eller annan organisation att undervisa.

Studerande på alla nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, kan studera mellan 3–12 månader i ett annat land. För att kunna söka ska studenten vara inskriven vid ett svenskt lärosäte.

Kontaktperson: Petra Moser-Nørgaard, se vidare under Kontaktinformation

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram som syftar till att stärka samarbete med universitet i utvecklingsländer.

Genom detta program kan man söka medel för planeringsresor samt för lärar- och studentutbyte.

Programmet finansieras av Sida och administreras av Universitets- och högskolerådet.

Läs mer om Linneaus-Palme på utbyten.se

Minor Field Studies – MFS

Progammet erbjuder studenter praktisk erfarenhet från ett utvecklingsland som en förberedelse för att verka i globala sammanhang.

Lärosätena får ett bredare internationellt nätverk ökar därmed möjlighet att etablera och stärka internationella de kontakterna.


Läs mer om Minor Field Studies på utbyten.se

Nordplus

Nordplusprogrammet är Nordiska ministerrådets program för att stödja samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna.

Nordplus ska bidra till att stärka gemenskapen och den nordisk-baltiska identiteten med utgångspunkt i ländernas historiska, kulturella och demokratiska samhörighet.

Programmet stöder mobilitet, särskilda projekt och nätverksaktiviteter i Norden och Baltikum och erbjuder också bland annat student- och lärarstipendier.

Läs mer på Nordplusonline

Östersjösamarbetet

Svenska Institutets enhet för östersjösamarbete har i uppdrag av regeringen att stödja samarbeten i Östersjöregionen.

Svenska aktörer kan få finansiellt stöd, goda råd och hjälp att hitta partner i samarbetsländerna.

Projektbidrag delas till statliga aktörer/myndigheter, däribland

  • universitet och högskolor,
  • kommuner,
  • regioner,
  • regionförbund och landsting,
  • näringslivets branschorganisationer och
  • enskilda organisationer/ideella föreningar.


Läs mer på Svenska institutets webbplats

 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Externa relationer
er [at] er [dot] lu [dot] se

Fax:
046-222 41 11

Besöksadress:
Stora Algatan 4, Lund

Karta

Postadress:
Box 117, 221 00 Lund

ERASMUS+

Gemensamma masterprogram
Patricia Tennberg
patricia [dot] tennberg [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 38 60

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt
Hugo Bragioni
hugo [dot] bragioni [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 15 59

Kunskapsallianser,
Strategiska partnerskapsprojekt

Niklas Nannskog
niklas [dot] nannskog [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 45 03


Utbytesmobilitet
Elisabeth Axell
elisabeth [dot] axell [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 32 94


Utomeuropeisk mobilitet
Petra Moser-Nørgaard
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 47 53

 

ÖVRIGA SAMARBETSPROGRAM


Linnaeus-Palme
Henrik Hofvendahl
Henrik [dot] Hofvendahl [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 30 15


Minor Field Studies
Kontaktinformation hittar du på utbyten.se


Nordplus
Elisabeth Axell
elisabeth [dot] axell [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 32 94


Östersjösamarbetet
Hugo Bragioni
hugo [dot] bragioni [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 15 59


 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen