Du är här

Samarbetsprogram

utbyten och praktik för studenter och personal

Internationell student med paraply och väska

Erasmus

Erasmusprogrammet verkar för ökad internationell rörlighet bland studenter och lärare, ökad öppenhet och för att akademiska studier och kvalifikationer tillgodoräknas inom hela EU. Programmet ger lärare, administratörer och studenter möjlighet till utbyte och praktik i Europa med stipendium. Erasmus är en del av det större Programmet för livslångt lärande – LLP.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets webbplats


Erasmus+

EU:s nya samarbetsprogram inom högre utbildning heter Erasmus+ och ersätter program som Erasmus, Tempus och Erasmus Mundus. Erasmus+ trädde i kraft den 1 januari 2014 och sträcker sig fram till 2020. Det ger möjlighet till internationella utbyten, strategiska samarbetsprojekt och stöd för policyförändring. 

Läs mer om Erasmus+ på EU:s webbplats
 

Nordplus

Nordplusprogrammet är Nordiska ministerrådets program för att stödja samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna. Nordplus ska bidra till att stärka gemenskapen och den nordisk-baltiska identiteten med utgångspunkt i ländernas historiska, kulturella och demokratiska samhörighet.

Programmet stöder mobilitet, särskilda projekt och nätverksaktiviteter i Norden och Baltikum och erbjuder också bland annat student- och lärarstipendier.

Läs mer på Nordplusonline


Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram som syftar till att stärka samarbete med universitet i utvecklingsländer. Genom detta program kan man söka medel för planeringsresor samt för lärar- och studentutbyte.

Programmet finansieras av Sida och administreras av Universitets- och högskolerådet.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets webbplats

 

Tempus

Programmets ambition är ett ökat samarbete mellan EU-länder samt en rad länder som gränsar till Europa.
Målsättningen är att bidra till reformering av den högre utbildningen i partnerländerna genom exempelvis projekt för att utveckla kurser och institutioner eller utveckla högskoleadministrationen.

Ett annat syfte är att verka för nationella utbildningsreformer samt i vissa fall utbilda tjänstemän inom offentlig sektor eller näringslivet i partnerländerna.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets webbplats

 

Erasmus Mundus

Action 1 – Gemensamma program

Erasmus Mundus Action 1 utgörs av gemensamma europeiska master- och forskarutbildningsprogram – Erasmus Mundus Masters Courses (EMMC) och Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJD) – inom ett konsortium bestående av lärosäten från minst tre europeiska länder.

Programmen innefattar en obligatorisk mobilitet i minst två länder inom konsortiet. Examen ska vara erkänd i respektive land och efter slutförda studier kan studenter ta ut en dubbel eller gemensam examen.

Just nu koordinerar Lunds universitet ett mastersprogram och är partner i sex program, varav ett är på doktorandnivå.

Läs mer om Erasmus Mundus Action 1:

Universitets- och högskolerådets webbplats

EACEAs webbplats

Action 2 – Partnerskap

Erasmus Mundus Action 2 är ett EU-finansierat stipendieprogram för högre utbildning och forskning. Lunds universitet deltar i Erasmus Mundus Action 2-projekt världen över. Varje geografiskt område leds av konsortier bestående av cirka 20 universitet vardera.

Stipendierna ger möjlighet till internationella perspektiv på studier och forskning och kan lägga grunden till långsiktiga samarbeten samt ge värdefulla kontakter i nya spännande regioner.

Från 2007 fram till 2013 har Lunds universitet deltagit i 43 projekt. Vi har koordinerat elva av dessa och varit partner i övriga.

Läs mer om Erasmus Mundus Action 2:

Universitets- och högskolerådets webbplats

EACEAs webbplats

Action 3 – Främjande av europeisk högre utbildning

Erasmus Mundus Action 3 stöder transnationella initiativ, studier, projekt och andra verksamheter med syfte att göra europeisk högre utbildning mer attraktiv på global nivå. Action 3 vill:

  • Främja och öka medvetenheten om den europeiska högre utbildningen
  • Sprida resultat från program och sprida goda exempel
  • Utnyttja och integrera dessa resultat på institutions- och individnivå

Läs mer om Erasmus Mundus Action 3:

Universitets- och högskolerådets webbplats

EACEAs webbplats

 

Minor Field Studies – MFS

Progammet erbjuder studenter praktisk erfarenhet från ett utvecklingsland som en förberedelse för att verka i globala sammanhang.

Lärosätena får ett bredare internationellt nätverk ökar därmed möjlighet att etablera och stärka internationella de kontakterna.
 
Läs mer på Universitets- och högskolerådets webbplats

 

Östersjösamarbetet

Svenska Institutets enhet för Östersjösamarbete har i uppdrag av regeringen att stödja samarbeten i Östersjöregionen. Svenska aktörer kan få finansiellt stöd, goda råd och hjälp att hitta partner i samarbetsländerna. Projektbidrag delas till statliga aktörer/myndigheter, däribland universitet och högskolor, kommuner, regioner, regionförbund och landsting, näringslivets branschorganisationer och enskilda organisationer/ideella föreningar.
 
Läs mer på Svenska institutets webbplats

Sidansvarig:
Kontaktinformation

Externa relationer
er [at] er [dot] lu [dot] se

Fax:
046-222 41 11

Besöksadress:
Stora Algatan 4, Lund

Karta

Postadress:
Box 117, 221 00 Lund

Erasmus/Erasmus+
Elisabeth Axell
erasmus [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 32 94


Nordplus
Elisabeth Axell
erasmus [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 32 94
 

Linnaeus-Palme
Henrik Hofvendahl
Henrik [dot] Hofvendahl [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 30 15


Tempus
Hugo Bragioni
Hugo [dot] Bragioni [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 15 59

 

Erasmus Mundus Action 1
Richard Stenelo
Richard [dot] Stenelo [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 14 66

 

Erasmus Mundus Action 2 och 3
em2 [at] er [dot] lu [dot] se

 

Minor Field Studies
Kontaktinformation hittar du på Universitets- och högskolerådets webbplats

 

Östersjösamarbetet
Hugo Bragioni
hugo [dot] bragioni [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 15 59
 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo