Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Förtur

Om du uppfyller vissa krav eller har särskilda skäl, kan du ha rätt till förtur till en utbildning.

Kursspecifik förtur

Universitetets antagningsnämnd har beslutat att ge vissa kategorier av sökande förtur till platser på en del utbildningar – kursspecifik förtur. Kriterierna för kursspecifik förtur hittar du i presentationen av den aktuella utbildningen under Program och kurser.

Om du anser att du uppfyller förturskriterierna för en viss utbildning ska du ladda upp handlingar som styrker detta på antagning.se eller skicka dem till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund.

Gå till Program och kurser

Förtur genom individuell prövning

Som sökande kan du i undantagsfall antas med förtur genom individuell prövning. Det gäller i första hand om det finns sociala eller medicinska skäl, till exempel om du har en funktionsnedsättning.

Du som har medicinska eller andra särskilda skäl, som begränsar konkurrenssituationen eller begränsar valet av utbildning, kan ansöka om att man tar hänsyn till detta i urvalet. Antagningsnämnden gör då en bedömning av dessa skäl och jämför med vad som normalt gäller för utbildningen.

Rådgör i förväg med utbildningsansvarig studievägledare, eftersom utbildningen kan innehålla moment som ställer krav på vissa fysiska förutsättningar.

Observera att individuell prövning inte innebär någon prövning av dina möjligheter att fullfölja aktuell utbildning eller utöva ett visst yrke.

Förutsättningar

Individuell prövning sker under förutsättning att:

 • ditt meritvärde på betyg och/eller högskoleprov inte väsentligt skiljer sig från vad som normalt krävs för antagning till utbildningen
 • du uppfyller behörighetskraven till sökt utbildning
 • du har använt de möjligheter som står till buds att förbättra din konkurrenssituation
 • din ansökan om individuell prövning inkommit senast sista anmälningsdag
 • du har gjort din anmälan på antagning.se senast sista anmälningsdag
 • du har ansökt till Lunds universitet i första, andra eller tredje hand

Så här ansöker du

Om du anser att du bör komma i fråga för individuell prövning ska du skicka en skriftlig motivering tillsammans med alla intyg och handlingar som styrker art och grad av de skäl du vill åberopa till Antagningsnämnden, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. Besked om du är antagen av särskilda skäl eller inte meddelas via ditt antagnings­besked.

Tänk på att...

 • alla handlingar ska vara Lunds universitet tillhanda senast sista anmälningsdag.
 • alla kopior av intyg och dokument ska vara vidimerade (bevittnade).
 • intyg om dyslexi ska innehålla detaljerade data från testresultatet.
 • alla handlingar som bifogas anmälan betraktas i regel som offentliga.
 • om du beviljas individuell prövning till mycket välsökta program konkurrerar du med ditt meritvärde, men med viss kompensation.

 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Frågor om din anmälan?

Till exempel hur du söker, generell behörighet, urval och antagningsbesked.

Ställ dina frågor på antagning.se

Eller ring Antagningsservice
0771-550 720, mån-fre kl 916

Frågor om behörighetsbeslut och urval?

Kontakta antagningsavdelningen vid Lunds universitet. Ange personnummer och anmälningsnummer.

lant [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 93 00

Telefon- och besökstid:
Måndag, tisdag och torsdag 10.00-12.00

Besöksadress:
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B Lund
Karta på hitta.se

Postadress:
Antagningsavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Vid frågor om antagning till utbildning på LTH:

Utbildningsavdelningen på LTH

Kontaktinformation

Pedagogiskt stöd

Besöksadress:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B, Lund
Karta på hitta.se

Postadress:
Pedagogiskt stöd
Lunds universitet
Box 117, 221 00 Lund

Christel Berg
Samordnare för studenter vid Konstnärliga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten samt Humanistiska och Teologiska fakulteterna.
christel [dot] berg [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 34 90

Karin Ekhem Widén
Samordnare för studenter vid Campus Helsingborg.
karin [dot] ekhem_widen [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 042-35 67 04

Kristian Frennessen
Samordnare för studenter vid Ekonomihögskolan, Medicinska fakulteten, Juridiska fakulteten samt Politices kandidatprogrammet.
kristian [dot] frennessen [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 86 81

Christina Rowa
Samordnare för studenter vid LTH och Naturvetenskapliga fakulteten samt Socialhögskolan.
christina [dot] rowa [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 50

Lena Bosund
Speciallärare, Campus Helsingborg
Arbetar måndagar.
lena [dot] bosund [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 042-35 65 34

Margareta Dahlström
Specialpedagog, Lund
margareta [dot] dahlstrom [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 43 64

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen