Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Olika former av pedagogiskt stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan få olika sorters pedagogiskt stöd för att underlätta dina studier.

Tillsammans med din samordnare på Pedagogiskt stöd kommer du fram till vilket stöd som passar bäst för dina studier. Vi kan erbjuda olika former av stöd beroende på din situation, till exempel

Anteckningsstöd

Att ha anteckningsstöd innebär att du får kopiera en kurskamrats anteckningar efter föreläsningarna. För att få använda dig av anteckningsstöd behöver du ett beslut från din samordnare. Sedan är det du själv som ansvarar för att hitta någon som för anteckningar som passar just dig.

Stöd av mentor

Ibland kan det hända att du kör fast i studierna. Tentorna går inte som du vill och studieresultatet blir kanske inte alls som du har tänkt dig. Då kan en mentor vara till hjälp.

En mentor är en student som har erfarenhet av att studera på universitet och som i förtroende väljs ut av studievägledaren på din institution.  Mentorn fungerar som bollplank och kan till exempel hjälpa dig att planera och organisera dina studier.

Tentamensstöd

Du som har en funktionsnedsättning kan vid behov få anpassning av examinationen. Du kanske behöver längre tid vid skriftlig tentamen eller behöver sitta enskilt för att inte tappa koncentrationen? 

Speciella arrangemang vid tentamen är alltid ett önskemål. Det är alltid din examinator som har sista ordet. Ibland händer det att önskemålen strider mot kursens mål och därför inte går att ordna.

Om du beviljas stöd vid tentamen måste du själv meddela studievägledaren på din institution att du tänker tentera senast två till tre veckor innan varje tentamen. I ditt beslut om stöd står det vad som gäller för just din institution.

Talböcker

Om du ofta gör läsmissar, läser långsamt eller ha problem med att koncentrera dig när du läser, kan du ha stor hjälp av talböcker.

Talböcker lånar du via ditt bibliotek. På varje bibliotek finns en speciell kontaktbibliotekarie som hjälper dig.

Kontaktpersoner på biblioteken hittar du via bibliotekens talboksguide

Alla talböcker som redan finns inlästa på biblioteket kan du låna direkt utan att behöva visa något intyg. Litteratur som däremot inte finns inläst beställer du från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Kontakta ditt fakultetsbibliotek angående detta.

MTM – Myndigheten för tillgängliga medier

Talböcker på Lunds universitets bibliotek

Stöd när du skriver uppsats

Med språkpedagogen på Pedagogiskt stöd kan du diskutera skrivprocessen och få stöd när du strukturerar ditt arbete. Du kan också få hjälp med viss språkgranskning för att hitta eventuella typfel i din uppsats, däremot inte med korrekturläsning av ditt arbete.

På ditt bibliotek kan du få hjälp med informationssökning och att hitta rätt litteratur. Vissa bibliotek har också datorer med rättstavningsprogram där du kan gå igenom din text.

Läs mer om resursdatorer och program i bibliotekens talboksguide

Kontaktfunktioner på biblioteken

Individuell handledning

Språkpedagogen på Pedagogiskt stöd kan hjälpa dig att komma till rätta med en felaktig studieteknik. Genom att kartlägga din studieteknik kommer ni fram till vilka bristerna är i ditt sätt att studera och – viktigast av allt – vad du kan göra åt det. När du ska skriva uppsats eller andra större arbeten kan du få stöd i de olika momenten i skrivprocessen. 

Läs- och skrivutredning

Läser du märkbart långsammare än dina kurskamrater? Hinner du aldrig med att anteckna samtidigt som läraren pratar? Får du ofta kritik för att dina texter saknar en röd tråd och har stavfel och grammatiska fel? Eller drabbas du ofta av tidsbrist vid tentamen?

Då kanske du har dyslexi (läs- och skrivsvårigheter). Som student vid Lunds universitet kan du göra en pedagogisk läs- och skrivutredning för att ta reda på hur det ligger till.

Kontakta språkpedagogen på Pedagogiskt stöd för att diskutera din studiesituation (se Kontaktinformation).

Sidansvarig:

kontaktinformation

Pedagogiskt stöd

Sommarstängt 3 juli - 13 augusti

Besöksadress:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B, Lund
Karta på google,se

Postadress:
Pedagogiskt stöd
Lunds universitet
Box 117, 221 00 Lund

Kontakta samordnaren som ansvarar för den fakultet du studerar vid:

Carina Argelius
Carina Argelius
carina.argelius [at] stu.lu.se
Telefon: 046-222 34 30
 • Campus Helsingborg
 • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Christel Berg, Pedagogiskt stöd
Christel Berg
christel.berg [at] stu.lu.se
Telefon: 046-222 34 90
 • Konstnärliga fakulteten
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Medicinska fakulteten

Kristian Frennessen

Kristian Frennessen
kristian.frennessen [at] stu.lu.se
Telefon: 046-222 86 81

 • Ekonomihögskolan,
 • Juridiska fakulteten
 • Socialhögskolan
 • Politices kandidatprogrammet

Christina Rowa
Christina Rowa
christina.rowa [at] stu.lu.se
Telefon: 046-222 70 50
 • Lunds tekniska högskola
 • Naturvetenskapliga fakulteten

Lena Bosund
lena.bosund [at] stu.lu.se
Språkpedagog

Campus Helsingborg, tisdagar
Telefon: 042-35 65 30

Lund, torsdagar
Telefon: 046-222 43 64

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu.se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen