Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Praktisera utomlands

Erfarenhet av arbetslivet inom ditt studieområde är berikande. Det finns flera vägar till att hitta praktikplats och finansiering, en av dem är via Erasmus+ praktikprogram.

Erasmus+ stipendium för praktik

Som student vid Lunds universitet, finns möjligheten att söka Erasmus+ stipendium för praktik.

Villkor för Erasmus+ studenter

 • Du ska vara registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet vid ansökningstillfället samt ha för avsikt att ta ut examen vid Lunds universitet.
 • Din institution måste godkänna att praktiken är relevant för utbildning/inom ditt utbildningsområde och därmed kan tillgodoräknas eller erkännas.
 • Din totala Erasmusmobilitet (studier och praktik) får inte överstiga 12 månader per studiecykel (kandidat-, avancerad och doktorandnivå).
 • Du får inte uppbära andra stipendium (t.ex. Sidas resestipendium) från EU eller UHR under samma mobilitetsperiod.
 • Ansökan ska vara inskickad senast en månad före praktikstart.
 • Du ska genomföra två elektroniska språktester, ett före och efter praktikperioden.
 • Praktiken ska vara på heltid och omfatta en sammanhängande period på minst två och högst tolv månader hos en godkänd praktikvärd i ett av programländerna.
 • Du ska vara boende i praktiklandet under hela din praktik. OBS! Detta gäller även vid praktik i Danmark.
 • Du ska rapportera eventuella ändringar under praktikperioden till Erasmuspraktik
 • Efter avslutad praktik ska du fylla i en elektronisk utvärderingsrapport (EU-survey) efter praktikperioden
 • Efter avslutad praktik ska du skicka in ett dokument (Traineeship Certificate), som bekräftar din praktikperiod, till Erasmuspraktik.

Om du tar emot ett Erasmus+ stipendium utan att ovanstående villkor uppfylls eller om praktiken avbryts tidigare, blir du återbetalningsskyldig på hela eller delar av stipendiebeloppet.

Praktikvärdar

Innan praktikperioden startar ska du hitta en relevant praktikvärd, som kan erbjuda dig en praktikplats på heltid inom ditt studieområde. Du kan göra din praktik vid företag, organisationer eller forsknings- och utbildningscentrum. Om du ska göra praktik vid ett annat lärosäte, måste det tydligt framgå att du ska utföra ett arbete och inte studier.

Du kan hitta praktikannonser via My Career (Lunds universitets jobb- och karriärportal), erasmusintern.org, Europe Internship, Praxis eller studera.nu. Du kan även ta kontakt med företag eller organisationer som du är intresserad av. Stora
företag och organisationer utlyser ofta ”Internships/Traineeships/Student Projects” på sina webbplatser. Glöm inte att stämma av med din institution.

Praktiken ska ske hos samma praktiksamordnare. Det är möjligt att delar av praktiken sker på olika adresser om praktiksamordnaren finns på flera orter. Om praktiken genomförs på flera orter ska perioden för vistelsen på varje ort vara minst två månader.

Organisationer som inte är berättigade för Erasmuspraktik är:

 • EU-institutioner och andra EU-organ http://europa.eu/institutions/index_en.htm
 • Organisationer som hanterar EU-program
 • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel (t.ex. European University Institute i Italien och Collage of Europe i Belgien och Polen)

Programländer:

 • EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike
 • EES-länderna: Island, Liechtenstein, Norge
 • Makedonien och Turkiet
 • ”Outermost regions”: Kanarieöarna (ES), Madeira (PT), Azorerna (PT), Mayotte (FR), Martinique (FR), Guadeloupe (FR), Franska Guyana (FR), Réunion (FR) och Saint-Martin (FR)
 • ”Overseas countries and territories (defined by Council Decision 2013/755/EC): Anguilla (UK), Aruba (NL), Bermuda (UK), Bonaire (NL), Brittiska Antarktis (UK), Brittiska Jungfruöarna (UK), Brittiska territoriet i Indiska oceanen (UK), Caymanöarna (UK), Curaçao (NL), Falklandsöarna (UK), Franska Polynesien (FR), Franska sydterritorierna (FR), Grönland (DK), Montserrat (UK), Nya Kaledonien (FR), Pitcairnöarna (UK), Saba (NL), Saint-Barthélemy (FR), Saint-Pierre och Miquelon (FR), Sankt Helena, Ascension och Tristan da Cunha (UK), Sint Eustatius (NL), Sint Maarten (NL), Sydgeorgien och Sydsandwichöarna (UK), Turks- och Caicosöarna (UK) samt Wallis- och Futunaöarna (FR)

Språktest

Samtliga studenter som gör praktik inom Erasmus+ måste göra två språktester, ett före utbytet och ett efter. Testerna görs elektroniskt och är ett obligatoriskt moment i samband med praktiken.

Du testas i det språk som ska vara det huvudsakliga handledningsspråket på praktikplatsen. Avsikten med testerna är att bedöma språknivån och hur den förbättrats under praktiken. Resultatet av det första testet påverkar inte placeringen hos mottagande organisation. Licens till språktesten delas ut först när ansökan har beviljats.

Vid behov delas även licens för språkkurs ut efter att första testet har genomförts. Onlinekursen är frivillig, men du som påbörjat en onlinekurs förväntas slutföra den inom en viss tid. Språkkursen ger inga poäng eller extra stipendium, men det är en utmärkt möjlighet att förbättra sina språkkunskaper. Det finns ett begränsat antal licenser till onlinekurserna och det är främst de som får ett lägre resultat på det första testet som rekommenderas att ta en språkkurs.

Stipendiet

Stipendiet är inte heltäckande, utan ett bidrag som ska användas till utgifter och andra omkostnader i samband med praktikperioden. Stipendiet beräknas utifrån ett dagsbelopp baserat på värdlandets levnadskostnadsnivå. För hela månader (= 30 dagar) används alltid månadsbeloppet, oberoende av månadens längd. Vid en ofullständig månad räknas antalet dagar i motsvarande dagsbelopp.

 • Programländer (Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge Storbritannien samt Österrike) med högre levnadskostnader ger ett dagsbelopp på € 17,50/dag (ca € 525/månad)
 • Programländer (Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckiska republiken, Tyskland, Turkiet samt Ungern) med lägre levnadskostnader ger ett dagsbelopp på € 15,50/dag (ca € 465/månad)

Praktikperioden ska vara en sammanhängande period från två till tolv månader. (Enligt regelverket räknas en månad som 30 dagar.) Du kan söka Erasmus+ stipendium för flera perioder, men den sammanlagda Erasmusmobilitet (praktik och studier) får inte överskrida tolv månader per studienivå (kandidat-, avancerad och doktorandnivå). Tidigare Erasmusmobilitet under Programmet för Livslångt Lärande (LLP) eller Leonardo da Vinci räknas som tidigare Erasmusmobilitet. Om din utbildning saknar nivåindelning, som till exempel läkarprogrammet, tillåts du maximalt 24 månader Erasmusmobilitet under hela utbildningen

Stipendiet betalas ut i två delar. 70 % av stipendiet betalas ut i samband med att praktiken börjar. Resterande belopp betalas ut efter avslutad praktikperiod, när de slutliga obligatoriska delarna är slutförda. Om praktikperioden avbryts tidigare än överenskommen tidsperiod, kan hela eller delar av Erasmusstipendiet krävas tillbaka av Lunds universitet.
    
Det är inte tillåtet att motta andra stipendium från EU eller UHR för en och samma period som du mottar Erasmus+ praktikstipendium.

Extra stipendiemedel för studenter med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få särskilt stöd under din praktik. Lunds universitet betalar för det stöd du behöver för att kunna bedriva din praktik. Du kan även söka ett extra Erasmusstipendium för att täcka de eventuella merkostnader som uppstår p.g.a. din funktionsnedsättning. Samma stöd som erbjuds utresande utbytesstudenter med funktionsnedsättning erbjuds också Erasmus praktikstudenter.

Försäkring

Om praktikperioden är en del av din utbildning och är poänggivande, täcks du av Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student UT. Om du inte kan tillgodoräkna dig praktiken i dina studier vid Lunds universitet, måste du skicka in en kopia på egen försäkring med ansökan.

Ansökningsprocessen

Det går att söka praktikstipendium löpande under året. Antalet stipendier är begränsat vilket innebär att ju tidigare du söker desto större chans har du att få ett stipendium. Ansöker du om praktikstipendium för praktik i ditt hemland, prioriteras din ansökan lågt.
    
Fyll i det elektroniska Learning Agreement-formuläret. Avtalet ska skrivas ut och skrivas under och skickas tillsammans med Letter of Motiviation, CV, Registreringsintyg från Ladok samt försäkringsintyg (se under Försäkringar) till Erasmuspraktik. För att påskynda processen kan du skicka ansökan som en pdf.-fil via e-mail.

Om din ansökan beviljas kommer ett stipendieavtal, Grant Agreement, att upprättas mellan dig och Lunds universitet. Avtalet Learning Agreement gäller endast under förutsättningen att din stipendieansökan beviljas.

Komplett ansökan måste ha inkommit till Erasmuspraktik senast en månad innan praktikperioden börjar.

Sista ansökningsdatum för praktik som påbörjas under sommaren var den 4 maj 2015. I mån av tid och medel kommer ansökningar behandlas även efter detta datum.
    
Jag godkänner villkoren. Gå till Learning Agreement-formuläret!

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Handläggare för Erasmuspraktik
Sofie Wallberg
erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se

Besöksadress: Stora Algatan 4, Lund

Postadress: Erasmuspraktik
Sofie Wallberg
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen