Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Praktisera utomlands

Erfarenhet av arbetslivet inom ditt studieområde är berikande. Det finns flera vägar till att hitta praktikplats och finansiering, en av dem är via Erasmus+ praktikprogram.

Erasmus+ stipendium för praktik

Som student vid Lunds universitet, finns möjligheten att söka Erasmus+ praktikstipendium vid ett företag, en organisation eller ett universitet i ett av de 32 programländerna som ingår i Erasmus+.

Villkor för Erasmus+ praktikant för läsåret 2014/2015

 • Du ska vara registrerad och ha för avsikt att ta ut examen vid Lunds universitet. Du kan även söka stipendium för praktik efter avslutade studier, men stipendiet måste sökas under sista terminen, medan du fortfarande är registrerad student vid Lunds universitet. Praktiken måste avslutas inom tolv månader efter examen.
 • Innan praktikperioden påbörjas ska Lunds universitet intyga att praktiken är relevant för utbildning och därmed kan tillgodoräknas eller erkännas. Det ska finnas en fastställd plan för praktiken genom avtalet Learning Agreement (LA), som är en överenskommelse mellan Lunds universitet och arbetsgivaren samt studenten. LA ska vara påskrivet av samtliga tre parter innan praktikperioden inleds.
 • Det är möjligt att åka på Erasmus mobilitet flera gånger. Den sammanlagda mobilitetsperioden (praktik och studier) får inte överskrida 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, master eller doktorand). Tidigare Erasmusmobilitet under Programmet för Livslångt Lärande (LLP) och praktikperioder under Leonardo da Vinci under högre utbildning räknas in i sammanhanget som tidigare Erasmusmobilitet.
 • Du får inte uppbära andra stipendium (t.ex. Sidas resestipendium) från EU eller UHR under samma mobilitetsperiod.
 • Du ska genomföra ett språktest före och efter praktikperioden. OBS! Språktesterna startar tidigast i januari 2015.
 • Praktiken ska vara på heltid och omfatta minst två och högst tolv månader hos en godkänd praktikvärd i ett av programländerna.
 • Du ska vara boende i praktiklandet under hela din praktik. OBS! Detta gäller även vid praktik i Danmark.
 • Du måste anmäla eventuella ändringar under praktikperioden till din Erasmus+ mobilitetshandläggare genom att skicka in dokumentet ”Exceptional Major Changes to the Original Learning Agreement”. Om du ansöker om en förlängning ska dokumentet vara inskickat senast en månad innan förlängningen börjar.
 • Efter avslutad praktikperiod ska du lämna in rapporten ”EU-survey” online via Mobility Tool+ (MT+). Länk till rapporten skickas automatiskt ut från MT+ så snart praktikperioden är avslutad.
 • Efter avslutad praktikperiod ska du lämna in blanketten ”Traineeship Certificate” till mobilitetshandläggaren. Blanketten ska fyllas i av praktikvärden i slutet av praktikperioden.

Om du tar emot ett Erasmus+ stipendium utan att ovanstående villkor uppfylls eller om praktiken avbryts tidigare, blir du återbetalningsskyldig på hela eller delar av stipendiebeloppet.

Praktikvärdar

Innan praktikperioden startar ska du hitta en relevant praktikvärd, som kan erbjuda dig heltidspraktik inom ditt studieområde under en sammanhängande tidsperiod från två upptill tolv månader. Tänk på att din sammanlagda Erasmusmobilitet (praktik och studier) inte får överskrida tolv månader per studienivå. Du kan göra din praktik vid företag, organisationer eller forsknings- och utbildningscentrum. Om du ska göra praktik vid ett annat lärosäte, måste det tydligt framgå att du ska utföra ett arbete och inte studier, d.v.s. du ska inte vara inskriven som student och du ska inte tillgodoräkna dig poäng för studier. OBS! Du ska inte betala terminsavgift om du praktiserar vid ett annat lärosäte.

Praktiken ska ske hos samma praktiksamordnare under hela perioden. Det är möjligt att olika delar av praktiken sker på olika adresser om praktiksamordnaren finns på flera orter. Om praktiken genomförs på flera orter ska perioden för vistelsen på varje ort vara minst två månader.

Organisationer som inte är berättigade för Erasmuspraktik är:

Du kan hitta praktikannonser via Lunds universitets jobb- och karriärportal, www.mycareer.lu.se och via Erasmus webbplats www.erasmusstudent.se. Du kan ta kontakt med företag eller organisationer som du är intresserad av. Stora företag och organisationer utlyser ofta ”Internships/Traineeships/Student Projects” på sina webbplatser. Glöm inte att stämma av med din institution.

Programländer:

 • EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike
 • EES-länderna: Island, Liechtenstein, Norge
 • Makedonien och Turkiet
   
 • Följande regioner inkluderas i EU-länderna: Azorerna (PT), Franska Guyana (FR), Guadeloupe (FR), Kanarieöarna (ES), Madeira (PT), Réunion (FR) samt de länder som definieras som ”Overseas countries and territories” i Council Decision 2001/822/EC, dvs. Anguilla (UK), Aruba (NL), Bermuda (UK), Bonaire (NL), Brittiska Antarktis (UK), Brittiska Junfruöarna (UK), Brittiska territoriet i Indiska oceanen (UK), Caymanöarna (UK), Curação (NL), Falklandsöarna (UK), Franska Polynesien (FR), Franska sydterritorierna (FR), Grönland (DK), Montserrat (UK), Nya Kaledonien (FR), Pitcairnöarna (UK), Saba (NL), Saint-Barthélemy (FR), Saint-Pierre och Miquelon (FR), Sankt Helena, Ascension och Tristan da Cunha (UK), Sint Eustatius (NL), Sint Maarten (NL), Sydgeorgien och Sydsandwichöarna (UK), Turks- och Caicosöarna (UK) samt Wallis- och Futunaöarna (FR).

Om din hemvist är i ett av programländerna, men du för närvarande studerar i Sverige, har du rätt att söka Erasmus praktikstipendium för att göra praktik i ditt hemland. Din ansökan ges i detta fall dock lägsta prioritet i bedömningen av ansökningar. Observera att med hemvist menas landet du flyttade ifrån strax innan du påbörjade din utbildning i Sverige. Det betyder inte det land i vilket du eventuellt har dina etniska rötter om du bodde i Sverige redan innan studierna.

Språktest

Innan du påbörjar din praktik kommer du att få genomföra ett test i det språk (initialt i engelska, tyska, franska, spanska, italienska och nederländska) som du kommer att använda under din praktikperiod utomlands. Om du efter testet känner att du kan behöva förbättra dina språkkunskaper så finns det möjligheter att få hjälp med det. Ett språktest kommer också att genomföras under eller efter din studie- eller praktikperiod så att du kan testa om dina språkkunskaper har förbättrats. Språktesterna och språkkurserna kommer att börja erbjudas tidigast i januari 2015 och kommer därför inte att vara aktuella för studenter som påbörjar sin praktikperiod under hösten 2014.

Stipendiet

Stipendiet är ett bidrag som ska användas till utgifter som resa, boende och andra omkostnader som uppkommer under praktikperioden. Stipendiet beräknas utifrån ett dagsbelopp baserat på vilken land du gör praktik i. För hela månader (= 30 dagar) används alltid månadsbeloppet, oberoende av månadens längd. Vid en ofullständig månad räknas antalet dagar i motsvarande dagsbelopp.

 • Programländer (Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge Storbritannien samt Österrike) med högre levnadskostnader ger ett dagsbelopp på € 17,50/dag (ca € 525/månad)
 • Programländer (Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckiska republiken, Tyskland, Turkiet samt Ungern) med lägre levnadskostnader ger ett dagsbelopp på € 15,50/dag (ca € 465/månad)


Det är inte tillåtet att motta Sidas resestipendium eller andra stipendium från EU eller UHR för en och samma period som du mottar Erasmus+ praktikstipendium. Däremot kan man söka Erasmus+ stipendium mer än en gång.

Stipendiet betalas ut i två delar via Nordea. Första delen, 70 %, av stipendiet betalas ut när kontraktet är signerat. Resterande 30 %, betalas ut efter avslutad praktikperiod, när EU-survey och Traineeship Certificate är inlämnat. Studentutvärderingen görs elektroniskt och är obligatoriskt för alla som har deltagit i Erasmus+ mobilitetsprogrammet.

Om praktikperioden avbryts tidigare än överenskommen tidsperiod, kan hela eller delar av Erasmusstipendiet krävas tillbaka av Lunds universitet.

Extra stipendiemedel för studenter med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få särskilt stöd under din praktik. Lunds universitet betalar för det stöd du behöver för att kunna bedriva din praktik. Du kan även söka ett extra Erasmusstipendium för att täcka de eventuella merkostnader som uppstår p.g.a. din funktionsnedsättning. Samma stöd som erbjuds utresande utbytesstudenter med funktionsnedsättning erbjuds också Erasmus praktikstudenter.

Försäkring

Om praktikperioden är en del av din utbildning och är poänggivande, täcks du av Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student UT. Försäkringen ger både ett försäkringsskydd, som motsvarar skyddet enligt den generella studentförsäkringen, och ett reseförsäkringsskydd. Försäkringen gäller dygnet runt i praktiklandet så länge praktiken bedrivs i praktiklandet, två veckor före och efter praktikperioden samt under direkt resa mellan praktiklandet och hem-/utbildningsorten i Sverige. Försäkringen gäller även under lov så länge den försäkrade vistas i praktiklandet och praktiken fortsätter efter lovet. Försäkringsintyg får du av ansvarig person på institutionen.

Om du inte kan tillgodoräkna dig praktiken i dina studier vid Lunds universitet, täcks du inte av Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student UT. Såvida den mottagande organisationen inte åtar sig att ge dig en olycksfalls- och ansvarsförsäkring måste du teckna ett motsvarande grundläggande försäkringsskydd på egen hand. En kopia på försäkringsintyget måste skickas med i ansökan.

EU-kortet

Du ska även ha med dig ett EU-kort från Försäkringskassan. EU-kort ger dig rätt till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner i EU/EES länderna samt Schweiz utan annan kostnad än eventuell patientavgift. EU-kortet ger dig rätt till sjukhusvård, läkarvård, tandvård, läkemedel m.m. som ges inom det allmänna sjukvårdssystemet i det landet du befinner dig i. Kortet skall alltid visas upp i samband med sjukvård.

 • Är du medborgare i EU/ESS länder eller Schweiz och studerar i Sverige, ska du ha med dig ett EU-kort från ditt hemland.
 • Är du tredjelandsmedborgare, d.v.s. medborgare utanför EU/ESS-länderna (inklusive Schweiz), har du inte rätt till EU-kortet.

Ansökningsprocessen

Fyll i din ansökan elektroniskt. När formuläret är komplett, skriver du ut avtalet Learning Agreement (LA), som ska godkännas och skrivas under av alla tre parterna (du, ansvarig person vid Lunds universitet samt ansvarig person vid mottagande organisation). Avtalet ska lämnas in med bilagor till Erasmuspraktik. Det går bra att skicka stipendieansökan per post, inskannad via epost eller lämna in direkt till kontoret. Du hittar kontaktinformation i ansökningshandlingarna.

Vi tar emot stipendieansökningar löpande, vilket innebär att ju tidigare du söker desto större chans har du att få ett stipendium. Studenter som ansöker om praktik med start under sommaren 2015 måste ansöka om stipendium senast den 4 maj 2015, för att vara säkra på att ansökan behandlas innan praktiken börjar.  Observera att du måste söka Erasmus+ praktikstipendium innan din praktik startar och att LA ska vara signerat av samtliga tre parter innan praktiken påbörjas. För att påskynda processen med underskrifter till LA är det tillåtet att använda fax eller inskannade dokument som skickas via epost.

Handläggningstiden är upp till tre veckor. Under semestertider (sommar och jul) kan handläggningstiden vara längre – var därför ute i god tid!

Om din ansökan beviljas kommer ett stipendieavtal, Grant Agreement (GA), att upprättas mellan dig och Lunds universitet. Avtalet LA gäller endast under förutsättningen att din stipendieansökan beviljas.

Jag har läst igenom och godkänner villkoren. Gå till ansökan!

Försäkring Kammarkollegiet Student UT

EU-kortet
På Försäkringskassans hemsida kan du beställa det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet).

Information/faktablad om EU-kortet.

European Health Insurance Card

ESC (Erasmus Student Charter)

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Handläggare för Erasmuspraktik
Sofie Wallberg
erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se

Besöksadress: Stora Algatan 4, Lund

Postadress: Erasmuspraktik
Sofie Wallberg
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen