Du är här

Praktisera utomlands

Erfarenhet av arbetslivet inom ditt studieområde är berikande. Det finns flera vägar till att hitta praktikplats och finansiering, en av dem är via Erasmus.

Praktikannonser hittar du vid Lunds universitetets jobb- och karriärportal mycareer.lu.se

Du kan även hitta praktikannonser på Erasmus webbplats: www.erasmusstudent.se

Praktisera via Erasmus

Erasmuspraktik ger dig som student vid Lunds universitet möjlighet att söka ett stipendium för praktik utomlands.

Vi tar emot ansökningar till Erasmuspraktik löpande. Du måste söka stipendium innan praktikens början.

Du kan praktisera vid ett företag, organisation eller vid ett forsknings- och utbildningscentrum i något av de länder som deltar i Erasmus. Du ansvarar själv för att hitta din praktikplats. Som praktikant kan du söka Erasmuspraktikstipendium.

Ansökan om Erasmus praktikstipendium

Du gör så här:

 • Läs igenom villkoren
 • Klicka på länken "Jag har läst och godkänner villkoren" och acceptera villkoren
 • Fyll i formuläret och klicka Skicka
 • Skriv ut den blankett som skapas, skriv under den, och få den underskriven av din koordinator

Villkor för en Erasmuspraktikant

För att vara behörig att söka Erasmus praktikstipendium ska du:

 • vara registrerad som heltidsstudent vid Lunds universitet vid ansökningstillfället eller ha beviljats studieuppehåll från program vid Lunds universitet
 • få din praktik tillgodoräknad eller erkänd av Lunds universitet
 • inte tidigare ha mottagit praktikstipendium genom Erasmus eller Leonardo da Vinci.
 • ha hittat en godkänd praktikplats som är villig att ta emot dig på heltid under en sammanhängande period om 3-6 månader inom kontraktsperioden (1 juni 2013 – 30 september 2014) 
 • göra praktiken i ett, för Erasmuspraktik, godkänt land
 • söka stipendium innan praktikens början
 • vara boende i praktiklandet under praktikperioden. OBS! gäller även för praktik i Danmark

Notera att studenter som har läst minst ett år vid Lunds universitet, har för avsikt att ta ut sin examen vid Lunds universitet och får sin praktik tillgodoräknad prioriteras i urvalet.

Tänk på att levnadskostnaderna varierar från land till land och att det kan vara dyrare att bo i ett annat land.

Vilka länder kan jag resa till?

 • EU-länderna Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.
 • EES-länderna Island, Liechtenstein, Norge
 • Schweiz, Turkiet

Följande regioner inkluderas med EU-länderna: Kanarieöarna, Guadelupe, Franska Guiana, Réunion, Azorerna, Madeira samt de länder som definieras som ”Overseas countries and territories” i Council Decision 2001/822/EC, dvs. Greenland, New Caledonia and Dependencies, French Polynesia, French Southern and Antarctic Territories, Wallis and Futuna Islands, Mayotte, St Pierre and Miquelo, Aruba, Netherlands Antilles, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustatius, Saint Martin (Sint Maarten), Anguilla, Cayman Islands, Falkland Islands, South Georgia and the South Sandwich Islands, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena, Ascension Island, Tristan da Cunha, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, Turks and Caicos Islands, British Virgin Islands.

Jag har läst och godkänner villkoren. Gå till ansökan!

Vanliga frågor och svar

Var kan jag göra min praktik?
Du kan göra din praktik vid företag, organisationer, forsknings- och utbildningscentrum i något av de deltagande länderna. Observera att det i regel inte går att praktisera på ett utländskt lärosäte. Detta anses oftast som studier och inte praktik. Undantaget kan exempelvis vara praktik på ett universitets laboratorium.

Organisationer som inte är berättigade för Erasmuspraktik är:
EU-institutioner och andra EU-organ (inklusive specialised agencies), se http://europa.eu/institutions/index_en.htm
Organisationer som hanterar EU-program, t.ex. nationella kontor för LLP som Internationella programkontoret (för att undvika möjliga intressekonflikter och/eller dubbelfinansiering)
Svenska diplomatiska representationer (ambassader, konsulat eller ständiga representationer)

Utländska studenter som studerar i Sverige kan beviljas stipendium för praktik i sitt hemland, men ansökan ges då lägsta prioritet i bedömningen av ansökningar.

Vad får jag för ersättning i form av stipendium?
Stipendiebeloppet är 400 EURO/månad. Utbetalningen sker i enlighet med den valutakurs som gällde då praktikmedlen mottogs av Lunds universitet. Tanken är att stipendiet ska vara ett bidrag till de omkostnader som uppkommer i samband med praktikperioden (exempelvis resa och boende).

Hur sker utbetalningen?
Stipendiet betalas ut i två delar. 80 procent av stipendiet betalas ut när alla kontrakt är underskrivna. Resterande 20 procent betalas ut i slutet av praktikperioden efter att student och praktikhandledare fyllt i utvärderingsformulär som skickas ut av Erasmuspraktikansvarig.

Utbetalningen sker via Lunds universitets lönesystem vilket innebär att utbetalningar sker den 25:e. Förutsättningen för att utbetalning ska kunna ske den 25:e önskad månad är att underlaget (vid första tillfället alla underskrivna kontrakt och utbetalningsformulär) inkommit till Erasmuspraktikansvarig senast den 29:e i månaden innan utbetalningsmånaden. Annars görs utbetalningen den 25:e nästföljande månad.

Kan jag kombinera en praktik- och en studieperiod inom Erasmus?
Ja. Varje student kan dock endast beviljas Erasmus stipendium för studier en gång och praktik en gång.


Måste jag tillgodoräkna praktiken?
Praktiken måste antingen tillgodoräknas eller erkännas. Om praktiken tillgodoräknas ingår den normalt i en praktiktermin eller liknande och är poänggivande. En lärare eller liknande måste skriva under ansökningshandlingarna.

Om praktiken enbart erkänns innebär det att den ingår i ditt Diploma Supplement. I ansökan skriver en lärare/studievägledare under ansökan för att intyga praktikens relevans för din utbildning. Då du ska ta ut din examen måste du bifoga handlingar gällande praktiken och åberopa den i din ansökan för examen. Till din examensansökan bifogar du då intyg från din praktikplats om praktikens genomförande samt en kopia av Student Placement Agreement (som processas efter beviljad ansökan).

Är jag försäkrad under praktiken?
Ja, som Erasmuspraktikant täcks du av Student-UT. Giltighetstiden för försäkringen omfattar direkt resa från Sverige till praktiklandet, två veckor före praktikstart, praktikperioden, två veckor efter praktikperiodens slut och direkt resa från praktiklandet till Sverige. Detta under förutsättning att ansökan har lämnats in och beviljats före praktikstart. I andra fall börjar försäkringen att gälla det datum då Erasmuspraktiken beviljas.
Läs mer om din försäkring på gratisstudentförsäkring.se

Hur snabbt får jag besked?
Handläggningstiden är normalt max tre veckor.

Mer information
Vid specifika frågor om tips på redan upparbetade kontakter med företag och organisationer, om praktiken kan tillgodoräknas eller erkännas vänder du dig till internationaliseringsansvarig eller praktiksamordnare vid din institution.

Praktikplatser utannonseras även via universitetets webbplats, se www.mycareer.lu.se

För frågor om Erasmuspraktik används följande e-postadress: erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se

Sidansvarig:
Kontaktinformation

Handläggare för Erasmuspraktik
Daniel Mårtensson
Sofie Wallberg
erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon: 0703-02 88 94

Besöksadress: Stora Algatan 4, Lund

Postadress: Erasmuspraktik
Daniel Mårtensson/Sofie Wallberg
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

 

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen