Du är här

Erasmusstipendium för studier

När du har blivit nominerad till ett Erasmusutbyte via din institution/fakultet kan du söka ett Erasmusstipendium online. Observera att det är nya regler och belopp som gäller inför läsåret 2014/15.  

Ansökan om Erasmusstipendium

Du gör så här:

 • Läs igenom villkoren nedan. OBS! Tänk på att ange studietiden korrekt (ej vistelsetid), kontrollera terminstider på webben eller med din internationella koordinator om du är osäker! Det startdatum som ska anges är den första dag som du beräknas vara på plats av akademiska skäl (t ex. officiell kursstart eller välkomstdag/vecka). Det slutdatum som ska anges är den sista dagen som du beräknas vara närvarande på grund av akademiska skäl (t ex. sluttentamen eller sista kursdag).
 • Klicka på länken i högerspalten och välj ”studentmobilitet för studier”. Tryck på sök.
 • Läs igenom villkoren, fyll i ditt personnummer och tryck på ”Jag accepterar villkoren”.
 • Fyll i dina uppgifter och tryck på ”Gå till Erasmusavtalet”
 • Skriv ut Erasmusavtalet som skapas, skriv under det, och maila till Ingrid Temler på Externa relationer (adress i högerspalten).
 • Notera! Om du inte har blivit registrerad i ladok som nominerad för utbytesstudier, så kommer du inte kunna fullfölja ansökningsprocessen. Följ de instruktioner som står i ansökningsformuläret. Ifylld blankett mailas till Ingrid Temler på Externa relationer. 

Villkor för en Erasmusstudent

I och med att du ansöker om Erasmusstipendium lovar du att uppfylla följande villkor:

 • Inte ha varit på Erasmus studier eller praktik i mer än sammanlagt 12 månader på samma studienivå (kandidat, master respektive forskarutbildningsstudier räknas separat), inklusive den studieperiod du söker stipendium för.
 • Studerat vid universitet/högskola (heltidsstudier) i minst ett års senast vid avresa
 • Vara nominerad för Erasmus utbyte via Lunds universitet
 • Av Lunds universitet vara lovad fullt erkännande av studierna vid värduniversitetet vid hemkomsten
 • Inte erlägga avgifter till värduniversitetet
 • Studierna vid värduniversitetet skall omfatta minst tre och högst tolv månader. Om du avbryter din studieperiod, så att den blir kortare än tre månader måste du betala tillbaka stipendiet.
 • Ej samtidigt uppbära stipendium eller liknande från annat EU-organ eller Universitets- och högskolerådet
 • Vara boende i värdlandet under studieperioden. OBS! gäller även för studier i Danmark
 • Efter avslutad mobilitet skickas en rapport från Erasmus Mobility Tool ut, som är obligatorisk att besvara
 • Efter avslutad mobilitet maila blanketten ”Confirmation of Study Period” till Ingrid Temler på Externa Relationer. Blanketten ska vara underskriven av värduniversitetet.
 • Eventuella ändringar som berör perioden för dina utbytesstudier ska anmälas till din koordinator och till Externa relationer. Kontaktperson på Externa relationer är Ingrid [dot] Temler [at] er [dot] lu [dot] se

Om du tar emot Erasmusstipendium utan att ovanstående villkor uppfylls, blir du återbetalningsskyldig. 

Grundbidrag

Erasmusstudenter kan ansöka om ett EU-finansierat stipendium, via Lunds universitet. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Stipendiebeloppet beräknas per dag och varierar beroende på vilket land man åker till. För läsåret 2014/15 är stipendiebeloppet för studier:

 • 12,50 euro per dag (ungefär 375 euro per månad) om man åker till Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Liechtenstein, Norge, Storbritannien eller Österrike.
 • 10,50 euro per dag (ungefär 315 euro per månad) om man åker till Belgien, Kroatien, Tjeckoslovakien, Cypern, Tyskland, Grekland, Island, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Turkiet, Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien eller Makedonien.

Stipendiebeloppet betalas ut i svenska kronor. En första utbetalning kommer motsvara ungefär 70 % av det beräknade totala stipendiebeloppet. Resterande 30 % betalas ut senast i slutet av läsåret, efter det att du har skickat in blanketten ”Confirmation of Study Period” samt besvarat den rapport som skickas ut i slutet av mobiliteten via Erasmus Mobility Tool

Obs!

Tänk på att du behöver ha god framförhållning för att få dina pengar i tid. Lämna helst in din ansökan så snart som möjligt efter det att ansökan har öppnat. Ditt avtal om Erasmusstipendium måste ha inkommit till Externa relationer senast den 15:e månaden innan du kan få dina pengar utbetalda. Utbetalningarna görs den 25:e varje månad. 

Sidansvarig:
Kontaktinformation

Externa relationer
Stipendiehandläggare
Ingrid Temler
ingrid [dot] temler [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 33

Erasmus stipendieansökan
Relaterad information

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo