Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nordplus

Studier och praktik i Norden
Som student på grundnivå kan du studera 1-12 månader vid ett annat nordiskt lärosäte. Lunds universitet har avtal med flera universitet och högskolor i de nordiska länderna eller självstyrande områden.

Du kan söka stipendier och resebidrag för heltidsstudier eller praktik upp till 12 månader för att täcka extra kostnader i samband med utbytet, men du är inte garanterad sådant.

Du söker utbytesstudier inom Nordplus via din institution eller fakultet, se länkar i högerkolumnen. Vissa fakulteter och institutioner har egna nätverk. Lunds universitets universitetsövergripande utbytesprogram inom Nordplus söker du via Lunds universitets gemensamma utbytesprogram.

Fakultets- och ämnesspecifika nätverk

Vissa fakulteter har egna nätverk. Det finns också möjlighet att söka ämnesspecifika utbytesstudier via din institution. Kontakta internationell koordinator eller studievägledare vid din institution/fakultet för information om möjligheter till utbyte i de nordiska länderna.

Nätverk inom området medicin
Medicinska fakulteten har fem ämnesspecifika nätverk inom Nordplusprogrammet.

För mer information, kontakta:
Anna Beran
Internationell koordinator
anna [dot] beran [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 31 73

Nordtek
Nordtek är ett utbytesprogram för civilingenjörsutbildningarna i Norden. Syftet med programmet är att ge studenter under den senare delen av utbildningen – du måste ha 120 högskolepoäng vid ansökningstillfället – tillgång till ett bredare utbud av specialiseringar. Du kan ansöka om ett Nordtekstipendium i anslutning till utbytet.

För mer information, kontakta:
Christina Grossmann
Internationella avdelningen LTHs kansli
christina [dot] grossmann [at] kansli [dot] lth [dot] se
Telefon: 046-222 34 57

Norek
Norek är ett nordiskt nätverk för studentmobilitet inom det företagsekonomiska ämnesområdet, där du i vissa fall också kan läsa nationalekonomi. Nätverket omfattar 27 universitet och handelshögskolor i Norden. Syftet med programmet är att studenter under den senare delen av utbildningen ges möjlighet att utnyttja den specialisering som blir tillgänglig genom Norek. Du kan ansöka om Norekstipendium i anslutning till utbytet.

För mer information, kontakta:
Sara Klingerot
Internationella sekretariatet
utland [at] ehl [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 34 41
 

Nätverk på institutionsnivå

Det finns också nätverk på institutionsnivå. Kontakta internationell koordinator eller studievägledare vid din institution för att få mer information.

Fakta om programmet

Nordplusprogrammet är Nordiska ministerrådets program för att stödja samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna. Nordplus ska bidra till att stärka gemenskapen och den nordisk-baltiska identiteten med utgångspunkt i ländernas historiska, kulturella och demokratiska samhörighet. Programmet syftar också till att stödja samarbete mellan lärosäten och andra organisationer verksamma inom högre utbildning.

Målet är att knyta samman lärosäten inom högre utbildning i de deltagande länderna. Det kan exempelvis ske genom utbyte och spridning av erfarenheter, god praxis och innovativa resultat. Programmet stöder mobilitet, särskilda projekt och nätverksaktiviteter i Norden och Baltikum och erbjuder också studentstipendier.

Följande länder ingår i Nordplus: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland, samt de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Sidansvarig:

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen