Du är här

Doktoranden: psykologen

”Förmån att få lära mig om det som jag älskar”
Sabina Gusic arbetar som psykolog – samtidigt som hon läser forskarutbildningen vid Lunds universitet. Kombinationen av att träffa patienter och samtidigt ha tid att fördjupa sig och lära sig saker ser hon som perfekt.

Doktoranden Sabina ser in i kameran. Foto.

– Jag vill hela tiden ta reda på mer. Det handlar inte så mycket om att få jobba inom universitetet, utan om vad jag kan göra för att bli bättre och för att jag kan se en nytta av min forskning, säger hon och tillägger:

– Den främsta förmånen är att jag får lära mig om det jag älskar, varje dag! Det är härligt att få lära sig saker och få gå in i detalj i ett ämne. Det känns också bra att det man gör för ämnet framåt.

Sabina Gusics forskningsområde handlar om barn som har traumatiserats av krig och organiserat våld. Termen som hon ofta använder är ”dissociation”, det vill säga en form av psykologisk mekanism till följd av extrem traumatisering. Det kan bland annat handla om att man får sämre minne, mental närvaro och motorik.

Tanken är att ta reda på hur utbredd förekomsten av dissociativa symptom är bland barn; om de skalor som finns i dag verkligen fungerar för barn med krigstrauma; om de har försämringar avseende arbetsminne och hur det kan påverka barn att ha föräldrar med svåra trauman bakom sig.

– Det finns inte så mycket forskning om krigstrauman och särskilt inte när det gäller barn och ungdomar. Men behoven är så stora, särskilt i en stad som Malmö. Det finns många flyktingar och mycket lidande, men det saknas kunskap.

Valde yrke efter praktik på gymnasiet

Sabina Gusic visste redan på gymnasiet att hon skulle satsa på att bli läkare, arkeolog eller psykolog. Men det var efter en tids praktik på ett sjukhus – praktik fanns då även på naturvetenskapliga programmet – som hon blev övertygad om att psykologyrket var det rätta.

­– Jag ville inte ha den snabba kontakten som läkare ofta har med sina patienter, utan jobba mer genomgående. Det lockade mig att arbeta med människor. Nu finns det väl ingen praktik på naturvetenskapliga programmet på gymnasiet längre, men det är ändå mitt tips till dem som pluggar där: be om studiebesök eller bjud in psykologer, läkare och andra yrkesgrupper till skolan och be dem berätta. Det är jätteviktigt att få en inblick i yrkeslivet innan man själv bestämmer sig.

För Sabina själv – som gick på gymnasiet i Gnosjö i Småland – var det ingen tvekan om att Lund skulle bli studieorten.

­– Jag var väldigt säker på att jag ville plugga i Lund. Jag tyckte mycket om platsen och bredden som Lunds universitet har, det är gammalt och känt utomlands. Lund var helt klart mitt förstaval.

Levde Lund upp till dina förväntningar?

– Det var nog faktiskt ännu bättre än jag hade trott! Det var helt fantastiskt. Det var en rolig period, med människor från hela Sverige, som kommer utan att känna någon och sedan skapar nya vänskapsband.

Hon valde redan från början att bo i Malmö. Men att hitta bostad var inte lätt.

– Jag var och tittade på några rum i ett hus som en gubbe skulle hyra ut till fem studenter. Men alltsammans kändes lite skumt. Då sa en annan tjej som var där och tittade att ”ska inte vi bo ihop? Det är lättare att hitta en trea än en etta”. Så då gjorde vi det och vi bodde ihop i fyra år. Hon är som en syster för mig nu, säger Sabina Gusic.

Intervjun genomfördes i april 2012.

Sidansvarig:
Fakta: Sabina Gusic

Född: 1982

Började studera i Lund: Höstterminen 2002. Planerar att avsluta studierna år 2018. Läser forskarutbildningen på halvtid, så den blir på åtta år i stället för fyra.

Utbildning: Tog psykologexamen vårterminen 2007, legitimerades ett år senare och är doktorand sedan höstterminen 2010.

Ursprungligen från: Bosnien. Flyttade till Sverige som 10-åring och växte upp i Gnosjö i Småland.

Bor: Malmö

Fakta: Psykologutbildningen

Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar 300 högskolepoäng under fem års heltidsstudier och leder till psykologexamen.

För psykologlegitimation som utfärdas av Socialstyrelsen krävs dessutom ett års praktisk tjänstgöring under handledning av legitimerad psykolog.

Psykologprogrammet

Läs mer om Sabina Gusic och hennes forskning

Forskarutbildning – så fungerar det

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. I praktiken kan det ofta ta lite längre tid. Du har alltid läst några år vid universitetet eller högskolan och tagit en examen, innan du kan söka till forskarutbildningen. Som forskarstuderande kallas du doktorand och din utbildning avslutas med en vetenskaplig avhandling, doktorsavhandlingen.

Som doktorand har du alltid minst två handledare som vägleder dig genom utbildningen. En av dem utses till din huvudhandledare. De flesta doktorander har någon form av anställning på institutionen. Ofta ingår det i tjänsten att undervisa studenter på grundutbildningen.

I forskarutbildningen ingår dels läskurser, dels arbete med avhandlingen och samarbete med handledaren. Hur utbildningen är upplagd och vilka krav som ställs skiljer sig till viss del mellan olika fakulteter och ämnen.

Läs mer om utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo