Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Masterutbildningar inom medicin och vård

Tjej med labbhandskar tittar på ett labbprov. Foto.

Magisterutbildning i audiologi

Magisterprogrammet ger fördjupade kunskaper inom preventiv audiologi, barnaudiologi och vetenskapsmetodik. För närvarande bedrivs inte fullständigt program på masternivå, men det är möjligt att förutom magisterexamen avlägga en masterexamen i audiologi. Vi kan vägleda dig med en individuell studieplan. Det finns behov av audionomer med högre akademisk utbildning för hab/rehabilitering, prevention, forsknings-/utvecklingsarbete och undervisning.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 1 år, 60 hp (magister)
Examen: Medicine magisterexamen i audiologi
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning

Utbildningens egen hemsida

Masterprogram i biomedicin

Utbildningen förbereder dig för en karriär inom medicinsk forskning och utveckling. Du fördjupar din analytiska och kreativa förmåga samtidigt som du tränar praktiska färdigheter i en forskningsintensiv miljö. Beroende på intresseområde kan du genom kursval profilera din utbildning. Majoriteten av studenterna väljer att fortsätta sin utbildning på forskarnivå för att därefter arbeta med biomedicinskt forsknings- och utvecklingsarbete.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp
Examen: Medicine masterexamen, huvudområde: Biomedicin (Master in Medical Science (120 credits) major: Biomedicine)
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning

Utbildningens egen hemsida

Masterprogram i folkhälsovetenskap

Under utbildningen skaffar du dig färdigheter som krävs för att i ledande ställning kunna arbeta med hälsofrämjande och hälsoförebyggande insatser på internationell och nationell nivå. Folkhälsovetenskap är tvärvetenskapligt och vid Lunds universitet anlägger vi ett globalt perspektiv på ämnet. Alla utbildningsbakgrunder välkomnas.

En masterutbildning i folkhälsovetenskap är ofta ett krav för anställning inom folkhälsoområdet.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp
Examen: Medicine masterexamen, huvudområde: Folkhälsovetenskap (Master of Medical Science (120 credits), major: Public Health).
Ort: Malmö, Clinical Research Center

Utbildningsbeskrivning

Utbildningens egen hemsida

Masterprogram i medicinsk vetenskap

Med flera olika inriktningar

Programmet ger ämnesfördjupning och breddar din kunskap. På utbildningen får du ökad kunskap om evidens och erfarenhet av tvärprofessionellt samarbete. I hälso- och sjukvården finns ett behov av personal med kunskap och färdigheter som krävs för kvalificerade arbetsuppgifter som att leda kompetensutveckling, implementering av evidensbaserade åtgärder, verksamhetsförlagd utbildning, handledning med mera.

Inriktningarna är: arbetsterapi, audiologi, fysioterapi, logopedi, omvårdnad, radiografi respektive reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Inom masterprogrammet går det att specialisera sig inom arbetsmiljö och hälsa respektive åldrande och hälsa, gerontologi.

Undervisningsspråk: svenska och engelska
Längd: 4 år på halvfart, 120 hp
Examen: Medicine masterexamen, inom respektive huvudområde
Ort: Lund, Health Sciences Centre

Hitta alla utbildningsbeskrivningar via sökfunktion

Mer om utbildningarna på Medicinska fakultetens webbplats

Specialisering för sjuksköterskor

Det finns många program på avancerad nivå för dig som är sjuksköterska. Oavsett vald specialitet kommer du efter utbildningen att vara väl förberedd för att medverka i den moderna hälso- och sjukvården såväl nationellt som internationellt. Under utbildningen inhämtar du fördjupad kunskap och färdigheter i planering, ledning och samordning av vård och hälsoarbete. Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens.

Undervisningsspråk: svenska

Examen: Yrkesexamen inom vald inriktning samt Medicine magisterexamen, huvudområde: omvårdnad
Ort: Lund. Även andra orter samt distansundervisning för vissa utbildningar.

Mer om utbildningarna på Medicinska fakultetens webbplats

Sidansvarig:

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu.se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen